Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2012

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Seminář OBK tentokrát v mezinárodním obsazení

Seminář OBK tentokrát v mezinárodním obsazení

25. 10. 2012

25.10.2012

Tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany se tentokrát konal  rekonstruovaném zámku ve Valči u Hrotovic ve čtvrtek 25.10.2012.

Seminář  svým obsahem navazoval na témata předchozích dvou seminářů – loňské události ve Fukušimě a následné zátěžové testy jaderných elektráren. I pro JE Dukovany přinesly tyto testy několik opatření a návrhů k bezpečnostním zlepšením a právě o nich byli přítomní na semináři informováni prostřednictví jednotlivých členů Občanské bezpečnostní komise.

 

V druhé části semináře byl dán prostor společné diskusi nad tím, kdo vlastně představuje jadernou veřejnost, a to nejen při projednávání zátěžových testů elektráren, ale i při projednávání výstavby dalších bloků a ostatních aktivit spojených s jadernou energetikou. Jsou to obyvatelé se svými samosprávami žijící v okolí nebo lidé, členové hnutí Greenpeace, Děti Země apod., kteří zde nežijí, a hovoří jejich jmény?

 

Této části semináře se , kromě   Vladimíra Měrky, předsedy Energoregionu 2020, sdružení obcí ve 20 km pásmu od JE Dukovany, zúčastnila i Dana Drábová, předsedkyně Státního dozoru pro jadernou bezpečnost, a jejich kolegové ze Slovenska,  Marta Žiaková, předsedkyně Úřadu jaderného dozoru SR ,   Štefan Mišák, předseda Sdružení měst a obcí okolí JE Mochovce.

Přítomni byli také starostové obcí z okolí uranových dolů v Dolní Rožínce , reprezentující sdružení Skalka. Zkušenosti z dalších evropských obcí a měst získané v rámci semináře GMF (Sdružení obcí a měst Evropy, na jejichž území se nachází jaderné zařízení) předali pánové Vladimír Černý a Miroslav Křišťál, starostové obcí Rouchovany a Dukovany, na jejichž katastrálním území JE Dukovany leží. Za slovenskou stranu podal informace starosta obce Kalná nad Hronom Ladislav Éhn, na jejímž území se nachází JE Mochovce .

Dana Drábová v diskuzi velmi ocenila profesionalitu a zároveň srozumitelný způsob, jakým členové OBK podali poměrně odbornou a složitou problematiku přítomným, převážně starostům z okolí jaderných elektráren. Vyzvala přítomné, aby našli způsob, jak mluvit sami za sebe a nenechat mluvit ty, kteří samozvaně vystupují jako zástupci veřejnosti, zejména na evropské úrovni.

V průběhu jednání byli přítomní požádáni, aby vyplnili dotazník a vyjádřili názor, kdo by měl zastupovat veřejnost v okolí jaderných zařízení. Nejčastější odpovědí bylo, aby každý region jednal za sebe v rámci republiky a pro jednání v EU vyslali společného zástupce.

Na základě tohoto výstupu vyzval Vladimír Měrka přítomné, aby navrhli zástupce jednotlivých sdružení /Energoregion, Ekoregion, Energetické Třebíčsko  a Skalka/ na společnou schůzku, kde by diskutovali, ještě za přizvání zástupce z Temelínska, možný společný postup na evropské úrovni.

Na závěr zástupci slovenské strany prohlásili, že zamýšlený postup jejich českých kolegů je pro ně velmi inspirativní a budou hledat podobou cestu.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany