Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2013

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Druhé zasedání Občanské bezpečnostní komise v tomto roce

Druhé zasedání Občanské bezpečnostní komise v tomto roce

25. 6. 2013

25.6.2013

Podruhé v tomto toce se v Jaderné elektrárně Dukovany sešla v rámci pravidelných řádných zasedání Občanská bezpečnostní komise.

Na začátku tohoto zasedání, které se konalo 20. června, byla pro členy komise připravena prezentace hasičů a hasičské techniky JE Dukovany. V úvodu návštěvy jsme byli velitelem elektrárenských hasičů Josefem Čapkem seznámeni se základními principy fungování útvaru v rámci elektrárny. V prezentaci nechyběly ani informace o činnostech, jež hasiči plní v rámci dodržování bezpečnostních předpisů při provádění údržbářských prací. To je velmi důležitou částí prevence před vznikem požáru.  Neméně důležitou informací je i fakt, že jednotka elektrárenských hasičů je také začleněna do Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a kraje Jihomoravského a v případě potřeby vyjíždí i mimo elektrárnu.

 

V prezentaci nechyběla ani ukázka techniky, kterou mají dukovanští hasiči k dispozici. Vybavenost útvaru je na velmi vysoké technické úrovni, pomyslnou třešničkou na dortu byla ukázka 40timetrové vysokozdvižné plošiny pro hašení vysokých budov. Tento úžasný stroj lze ovládat i pomocí dálkového ovládání a obsluha tak nemusí být vystavena zbytečnému nebezpečí.

 

Jako člen OBK odpovědný za oblast bezpečnosti mohu říct, že hasiči na elektrárně jsou vysoce profesionálním týmem lidí, který je pro případný zásah vybaven tou nejmodernější technikou. Lze si jenom přát, aby zásahů hasičů bylo třeba co nejméně.

 

Jelikož jsem 25 let vykonával funkci velitele dobrovolných hasičů v Ketkovicích, mám k této oblasti velmi blízko a jsem velice rád, že jsem se mohl za hasiči v elektrárně podívat.

Josef Obršlík, člen OBK a starosta obce Ketkovice

 

OBK také nahlédla na blokovou dozornu 2. reaktorového bloku a mohla tak přímo v místě vidět probíhající práce v rámci investiční akce ke zvyšování seismické odolnosti elektrárny, tak jak tento další krok pro zvýšení bezpečnosti definovaly zátěžové testy pro JE Dukovany.

Na pochůzku v provozu navázalo zasedání komise s ředitelem EDU a profesními partnery OBK. Na programu byla kromě pravidelných informací z provozu i prezentace z oblasti BOZP a ochrany zdraví při práci, zpráva Vítězslava Jonáše o činnosti sdružení Jaderné regiony ČR a návrh na zlepšení webových stránek OBK.

Zdenka Ošmerová, JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany