Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2013

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Zástupci regionu se zúčastnili valné hromady organizace GMF

Zástupci regionu se zúčastnili valné hromady organizace GMF

11. 10. 2013

11.10.2013

Ve dnech 3. a 4. října 2013 se v Holandsku konala valná hromada organizace GMF (Mezinárodní organizace obcí, které mají na svém katastru umístěné jaderné zařízení). Jaderná elektrárna Dukovany leží na katastrálním území obcí Dukovany a Rouchovany, jako zástupci těchto obcí společně s místostarostou Rouchovan Ing. Chvátalem a kolegy ze Slovenska jsme přijali pozvání na valnou hromadu i zajímavou prohlídku skladu radioaktivních odpadů společnosti COVRA.

 

Dvoudenní setkání se konalo ve městě Borsele, které leží na poloostrově cca 75 km jihozápadně od Rotterdamu. Kdysi zemědělská oblast je dnes z obrovské části průmyslovou lokalitou. Mimo toho, že se zde nachází jediný jaderný blok provozovaný v Holandsku společností EPZ, dále sklad nízko, středně a vysoce radioaktivního odpadu společnosti COVRA, zde můžete také vidět přímo sousedící tepelnou elektrárnu spalující uhlí dovezené přes Atlantic, převážně z USA. Úplnou samozřejmostí, jak už to v zemi větrných mlýnů bývá, jsou větrné elektrárny rozeseté kam až oko dohlédne.

První den probíhaly prezentace jednotlivých zástupců obcí s jaderným zařízením, diskuze spojené s různými důležitými tématy v oblasti havarijního plánování, jaderné bezpečnosti. Byly také zmíněny různé formy kompenzací za přítomnost jaderného zařízení. Ve srovnání s ostatními státy včetně našich východních sousedů ze Slovenska, zde máme co dohánět. I my jsme samozřejmě informovali přítomné formou prezentace o atomovém dění u nás v ČR.

Jedním z hlavních témat byla také prezentace společnosti COVRA. Zajímavé informace o společnosti jsme si měli možnost druhý den ověřit při návštěvě areálu skladu, který se nachází v bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Borsele. Legislativa ve státech EU platí pro všechny členy. Cesta k dodržení pravidel je ale v každém státě s rozlišnými kulturami odlišná. Není jednoduché nastavit podmínky pro různé jaderné elektrárny provozované v EU. Každý národní stát spoluodpovídá za provoz jaderných zařízení podle svých pravidel, ale současně musí dodržovat „noty EU“. Rozdíly při provozování zařízení byly také předmětem našich prezentací.

Vždy je co zlepšovat, ať už co se týče bezpečnosti a havarijního plánování. Samozřejmě bezpečnost a havarijní plány jsou z pohledu starosty obce a člena OBK největší prioritou. V případě odškodnění obyvatel po havárii jako stát pokulháváme a tento problém není jasně řešen až do úplného konce.

Přítomnost jaderné elektrárny v našem regionu má obrovský sociálně pozitivní význam pro náš region a vím také, že elektřina se musí vyrábět efektivně, ale zároveň, což je pro nás nejdůležitější, bezpečně! Lokalita Dukovany a obce v ní, které podporují výrobu elektřiny z jádra, by měly mít od státu punc výjimečnosti. Tak to prozatím zcela není. V porovnání s ostatními zeměmi, co se týče státní podpory regionu v okolí jaderných elektráren, máme u nás ještě stále co dohánět.

Miroslav Křišťál, starosta obce Dukovany a člen OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany