Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2013

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Občanská bezpečnostní komise za poznáním v Anglii

Občanská bezpečnostní komise za poznáním v Anglii

9.12.2013

V první polovině listopadu jsme spolu s kolegy, starosty regionu JE Dukovany a regionu Skalka (okolí Bystřice nad Pernštejnem), absolvovali v mnohém poučnou návštěvu jaderných zařízení ve Velké Británii.

Po přistání na letišti v Manchesteru nás přivítalo typické anglické deštivé počasí, které nás provázelo s občasným vykouknutím sluníčka po celou dobu pobytu.

Prvním cílem naší návštěvy byla lokalita Sellafield, záměrně uvádím lokalitu, protože se jedná o rozsáhlý jaderný komplex ležící na břehu Irského moře v severozápadní Anglii. Tento komplex má zajímavou historii, nejprve byl budován jako zařízení na výrobu plutonia pro výrobu jaderných zbraní. V roce 1956 zde jako první v Evropě spustili jadernou elektrárnu. Nyní zde pracuje na rozloze 6 km2 až 12 tisíc zaměstnanců, a to v několika  provozech.  Současně zde demontují starou elektrárnu. Tento proces probíhá pomalu za přísného dodržení všech podmínek jaderné bezpečnosti. Příkladem může být demontáž 105 metrů vysokého komína, kdy malá úroveň radiace znamená rozebírání komínu cihlu po cihle.

Dalším provozem je nakládání a ukládání radioaktivních odpadů a obohacování uranu pro výrobu čerstvého paliva. Sellafield je také přepracovatelem jaderného paliva. Toto zařízení na lince od příjmu paliva a jeho uložení ve skladovacích bazénech jsme měli možnost vidět přímo. Palivo k přepracování bylo dováženo i z několika evropských zemí, ale provozovatel od přepracování upouští a do roku 2018 přestanou přepracovávat vyhořelé palivo úplně.

Druhým cílem naší poznávací cesty byla Jaderná elektrárna Wylfa ležící opět na břehu Irského moře v západním Walesu. V průvodci je uvedeno, že trasa z Manchesteru do Wylfy povede po komunikacích s omezenou průjezdností. Silnice opravdu byly na naše poměry užší a cestování autobusem jedoucím vlevo bylo pro nás opravdu adrenalinovým zážitkem. Po příjezdu k informačnímu středisku nás mile překvapilo přivítání „Dobré odpoledne, vítejte na Wylfa“ i další drobné české nápisy. Ujal se nás ředitel JE Wylfa, který měl přehled o naší JE Dukovany i České republice.

Něco o JE Wylfa. Je provozována od roku 1971, má 2 reaktory jiné než naše. Jsou to reaktory typu Magnox, které jsou chlazeny plynem a moderovány jsou grafitem. Výkon obou je 980 MW. Ukončení provozu těchto reaktorů je plánováno na rok 2014 a 2015. V provozu je zaměstnáno 600 pracovníků a na doplňkové práce je zváno ještě asi 200 subdodavatelů. Pan ředitel považuje za osobní úkol min. 400 pracovníků stávajícího provozu převést po rekvalifikacích do výstavby a následného provozu nové JE Wylfa B. S velkým přehledem pak odpovídal i na „všetečné“ dotazy členů naší delegace.

Vedení jaderné elektrárny je odpovědno nejen svému okolí (v okruhu cca 13 km) za provoz a vše co na elektrárně probíhá a má to jednodušší v tom, že část okolí tvoří moře. K tomu je ustavena ze zástupců veřejnosti 25 členná komise (obdoba naší OBK), která na pravidelných setkáních 1x za 3 měsíce s vedením elektrárny i zástupcem jaderného dozoru dostává informace a má právo tyto informace také požadovat.

Je zřejmě tradicí, že veřejnost z lokalit, kde je provozována jaderná elektrárna, je všeobecně nakloněna rozšíření provozu stávající nebo výstavbě elektrárny nové, nejinak tomu bylo i v případě JE Wylfa.

Dovolte mi i jeden mimopracovní postřeh. Při pobytu jsme potkávali mnoho Angličanů, kteří na klopě nosili papírový kvítek podobný vlčímu máku. Zjistili jsme, že se blíží pro Angličany významný den Vzpomínky na Válečné oběti dne 11.11., na svátek Martina. Paralela mnoha obětí válek s mnoha květy vlčího máku je zřejmá. Symbolické bylo zejména to, že tuto malou vzpomínku nosili mladí i starší obyvatelé Velké Británie. Je vidět, že se ve světě můžeme lecčemu přiučit, a to nejen v oblasti jaderné energetiky.

Ing. Vladimír Černý,  starosta obce Rouchovany a člen OBK

Selafield
Wylfa
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany