Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2013

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Stáli jsme na stroji zavážejícím jaderné palivo

Stáli jsme na stroji zavážejícím jaderné palivo

22.12.2013

V rámci odstávky 4. reaktorového bloku, která v JE Dukovany probíhá od začátku prosince, se členům OBK dostalo výjimečného pozvání – podívat se na proces zavážení paliva přímo na reaktorovém sále a dokonce přímo ze zavážecího stroje.

Jedním z hostů byl Josef Obršlík, člen komise za oblast Jaderná a radiační bezpečnost.„Měli jsme možnost sledovat při práci stroj na zavážení paliva do reaktoru. Neméně zajímavým byl i vlastní pohled do reaktoru, do bazénu skladování paliva a do boxu, ve kterém se použité palivo ukládá do kontejneru Castor. Také návštěva skladu s čerstvým palivem byla velmi zajímavá. Už na první pohled je zřejmé, že všechny prováděné práce mají svůj přesný řád a postup.

Velmi příjemným průvodcem nám byl pan Borovička, vedoucí odboru reaktorová fyzika, který nám ochotně odpovídal na veškeré dotazy.  Tak jako z předchozích, i z této exkurze jsem si odnesl přesvědčení, že elektrárna je v dobrých rukách lidí „na svém místě“ a je na vysoké odborné úrovni.“

Miroslav Křišťál, který je v OBK členem za oblast Personál, si tuto mimořádnou příležitost také nenechal ujít.   „Když jsem obdržel jako člen OBK pozvání z Jaderné elektrárny Dukovany nakouknout do reaktorového sálu čtvrtého bloku při odstávce reaktoru, tak jsem neváhal a pozvání rád přijal.Že jsem tak učinil, bylo rozhodnutí na jedničku. Být na reaktorovém sále je samo o sobě velmi zajímavé. Ovšem stát na zavážecím stroji a dívat se na to, jak kazety zajíždějí pěkně na své místo, bylo přímo dech beroucí. Vidět tento proces na vlastní oči, bylo opravdu neskutečně zajímavé. Vše bylo propojeno s odborným výkladem fundovaných zaměstnanců.  Představa té obrovské potenciální síly pod vámi je těžko v ten moment vyjádřitelná.

Je určitě obrovským pozitivem pro nás členy OBK, že tyto možnosti máme a hlavně, že jich využíváme. Samozřejmě není vždy jednoduché napasovat program na neúprosně letící čas, který obzvláště v adventní době před koncem roku nabírá ještě větších obrátek.

Závěrem si dovolím poděkovat za zprostředkování a uskutečnění této velmi zajímavé exkurze. Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů a pevné zdraví v novém roce 2014“.

 

 

 

 

 

    

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany