Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2013

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

V Jihlavě při předání studie vyčištění řeky Jihlavy

27.11.2013

Dne 14. listopadu se na Krajském úřadě Kraje Vysočina konalo jednání poradní expertní skupiny, která se zabývá přípravou výstavby 5. bloku JE Dukovany. 

Jako člen Občanské bezpečnostní komise, zodpovědný za oblast životního prostředí, jsem měl možnost blíže se seznámit s vypracovanou studií „Jakostního modelu povodí řeky Jihlava nad Vodním dílem Dalešice“. Jednalo se o zajímavé jednání za účasti důležitých odborníků. Model znečištění řeky Jihlavy podrobně ukazuje, kde a jak velké znečištění do řeky přitéká a hlavně jak toto znečištění vzniká a kdo je jeho původcem. I když společnost ČEZ tuto studii vlastně nechala zpracovat pro svoji potřebu, výstupy bude moci využít Kraj Vysočina a ostatní instituce a orgány státní správy. Studie bude poskytnuta zdarma všem, kteří se chtějí problematikou zlepšení kvality vody v řece Jihlavě zabývat. Jako člen OBK vnímám tuto iniciativu společnosti ČEZ a Kraje Vysočina velmi pozitivně. Pokud se ze studie všichni poučí a hlavně navrhovaná opatření začnou postupně realizovat, bude to velký přínos pro zlepšení kvality životního prostředí v našem regionu. Pochopil jsem, že cílem studie není někoho sankcionovat, ale pomáhat a pozitivně motivovat všechny znečišťovatele povodí, a to i ve spolupráci s ČIŽP, využít dotační možnosti atd. Věřím, že všechna tato snaha ČEZu a Kraje Vysočina nezůstane jen na papíře, ale brzy přinese konkrétní výsledky.

 

Jiří Kostelník, člen OBK a starosta městyse Mohelno

 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany