Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2016

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
60 let jaderného strojírenství v Čechách

60 let jaderného strojírenství v Čechách

15.11.2016

 

Začátkem listopadu jsme si slavnostním večerem v Obecním domě v Praze připomněli 60 let jadernému strojírenství ve firmě Škoda, článkem přinášíme malé shrnutí činnosti firmy od počátku až po současnost.

 

Všechno to začalo v roce 1956, kdy strana a vláda rozhodla o budování československé jaderné energetiky. Prvním cílem byla jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohunicích. K tomu bylo ovšem  potřeba vybudovat zázemí ve strojírenském podniku Škoda, včetně prvního zkušebního reaktoru ve Vochově u Plzně. Současně s tím byl spuštěn těžkovodní reaktor v Řeži a postupně se začaly vyrábět díly pro elektrárnu A1. Tato elektrárna byla spuštěna v roce 1972.

V té době se však přešlo na program reaktorů VVER a začala se stavět elektrárna  V1 v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. V průběhu stavby byla po havárii odstavena elektrárna A1.  V roce 1978 se spustila V1 a pokračovala výstavba V2 na Slovensku a také čtyř bloků v Dukovanech. Revoluční rok 1989 zastihl československé jádro ve znamení provozu čtyř bloku v Dukovanech, čtyř bloků v Jaslovských Bohunicích, staveniště v Temelíně a staveniště v Mochovcích.

Brzké porevoluční období řešilo problém ukládání vyhořelého paliva v kontejnerových skladech a rozhodnutí o pokračování výstavby dvou bloků již VVER 1000 v Temelíně.

Po spuštění ETE 1,2 pokračovala výstavba a spuštění dvou bloků v Mochovcích a pokračování dostavby EMO 3,4.

Škodovka dodala tlakové nádoby reaktorů do JE Paks, V2, EMO a EDU a také na JE Belene v Bulharsku.

Rozeběhl se rozsáhlý program výroby kontejnerů na vyhořelé palivo pro mezisklady v Dukovanech a Temelíně a také pro Litevskou Ignalinu.  K reaktorovým částem patří také dodávka pohonů regulačních kazet.

Současné období ve fy Škoda, Jaderné strojírenství je ve znamení dostavby Mochovců EMO 3,4, výroby vnitro reaktorových částí pro reaktor EPR fy AREVA ve finském Olkiluoto, vyvážecího zařízení pro AREVA a samozřejmě již zmíněných pohonů, které jsou exportovány hlavně na Ukrajinu.  Samozřejmě nesmím opomenout servisní činnosti pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín.

Mnozí z nás pamatují jak dřívější účast Škodovky na výstavbě v Dukovanech, tak i dnešní servisní práce na JE Dukovany. A tak jaderným Škodovákům popřejme do dalších let mnoho úspěšné práce.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Foto: www.skoda-js.cz

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany