Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2016

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jednání Energetického Třebíčska a OBK s vládním zmocněncem pro JE

Jednání Energetického Třebíčska a OBK s vládním zmocněncem pro JE

12.12.2016

V úterý 6.12. se sešel předseda sdružení Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš a předseda OBK Aleš John s vládním zmocněncem Janem Štullerem. Setkání navazovalo na vystoupení ministra J. Mládka na semináři OBK ve Valči 29. listopadu.

Zmocněnec podrobně vysvětlil, jaká je aktuální situace s naplňováním Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE).  

Aby se celý proces urychlil a projekt EDU 5 nenabíral další zpoždění, je nyní nutné:

-          Schválit složení a zahájit fungování pracovních komisí (technická, finanční, legislativní), které mají připravovat podklady pro rozhodování Vládního výboru – kompetence Vlády

-          Projednat novelu Stavebního zákona a zahájit práce na prováděcí vyhlášce k Stavebnímu zákonu – v kompetenci MMR

-          Rozhodnout a určit, kdo bude v této fázi přípravy stavby zodpovědně vykonávat  činnosti investora

ENETR spolu s OBK budou tyto požadavky uplatňovat po své linii a svými prostředky.

Pan vládní zmocněnec takový postup považuje za relevantní.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany