Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2016

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Kam s ním

Kam s ním

24.10.2016

Komentář předsedy OBK k aktuální situaci s hledáním lokality pro hlubinné úložiště použitelného jaderného paliva.

Vypůjčil jsem si nerudovský název pro komentování aktuální situace s hledáním lokality pro hlubinné úložiště použitelného jaderného paliva. Jen shrnu základní fakta.  

Od konce minulého tisíciletí máme státní organizaci SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů), která jediná zodpovídá za konečné uložen RA odpadů. SÚRAO je odpovědné za to, že asi v roce 2060 bude mít Česko k dispozici hlubinné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad. Ono totiž, i kdybychom přepracovávali palivo v zahraničí, vždy nám zpracovatel vrátí ten vysoce radioaktivní zbytek po přepracování a ten musíme někde uložit a to na statisíce let.

SÚRAO tedy již 15 let hledá vhodnou lokalitu pro toto úložiště, zatím pouze tipuje na základě geologických map, dálkového pozorování a výsledků jiných geologických průzkumů.  Bylo vybráno sedm lokalit, z nichž jedna - Horka je i na Třebíčsku. Nyní byla do oblasti posuzování zahrnuta i nově vytipovaná lokalita na Třebíčsku v okolí Klučovské hory. Nyní se vyjednává, jak se SÚRAO, tak s MPO o podmínkách, za jakých by se vůbec mohl zahájit nějaký geologický průzkum. Takový průzkum má upřesnit současné znalosti a potvrdit nebo vyvrátit vhodnost lokality. Vůbec neříká, že se na daném místě bude něco dít.  V rámci tohoto předběžného průzkumu je stanovena i kompenzace místním samosprávám za souhlas k provedení šetření.

Teprve poté až bude jasné, že na tom kterém místě to jde, se začne jednat o způsobu co a jak.  Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se SÚRAO jednohlasně prohlašuje, že bez jednoznačného souhlasu obyvatelstva v místě se nic nebude dít. 

Zatím se o jedná a o postupu vás bude informovat i Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany.

A dodatek nakonec.

Pokud nebude určena lokalita, kde se bude v daleké budoucnosti (kolem roku 2040 – 2060) budovat hlubinné úložiště použitého jaderného paliva nebo vysoce aktivního odpadu, tak můžeme zapomenout na nějakou další výstavbu nových jaderných bloků v Čechách (a i na Moravě).

Ing. Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany