Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2016

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Kdo bude zodpovědný za naplnění Akčního plánu pro jadernou energetiku?

12.12.2016

Petr Pavelek, Jan Blecha a Vojtěch Michalec. Tito tři lidé významně ovlivní rozhodování o tom, kdy a jakou formou stát vybere dodavatele nových jaderných reaktorů do Dukovan či Temelína. Na základě jejich doporučení vláda rozhodne, kdo bude investorem a provozovatelem nových reaktorů a jakým způsobem vybrat dodavatele stamiliardového díla, píše EURO 12.12. 2016.

Tři jmenovaní odborníci mají vést tematicky zaměřené pracovní skupiny, jež připraví podklady pro rozhodování vlády v příštím roce. Tedy za podmínky, že personální návrh ministerstva průmyslu a obchodu odsouhlasí vládní kabinet.
Pokud se tak stane, pracovní skupinu pro financování povede Petr Pavelek. Zastupuje ministerstvo financí, kde od počátku října pracuje v pozici náměstka pro veřejné rozpočty. Jeho skupina popíše a vyhodnotí různé varianty obchodně investičních modelů včetně jejich dopadu na státní rozpočet.
Legislativně-právní pracovní skupinu má řídit Jan Blecha, náměstek pro řízení sekce veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj. Zabývat se bude třeba tím, zda je možné zadat výstavbu reaktorů bez soutěže na základě pokynu investora. Povede též vyjednávání s úředníky Evropské komise a bude vyhodnocovat právní rizika stavby.
Vojtěch Michalec, expert útvaru výstavby jaderných elektráren společnosti ČEZ, bude zřejmě v čele technicko-investiční komise. Na starost bude mít ekonomickou analýzu různých investičních modelů, harmonogram přípravy a výstavby nových bloků i technické vyhodnocení přihlášených nabídek uchazečů.

Tyto pracovní skupiny musí připravit podklady pro další rozhodování vlády, respektive Vládního výboru pro energetiku.

A aby nenarůstalo zpoždění, které je již nyní proti Národnímu akčnímu plánu asi 3 roky, tak je nutné co nejrychleji rozhodnout o tom, kdo bude plnit úlohu investora v této fázi přípravy stavby, prosazovat novou vyhlášku zohledňující stavby s jadernými zařízeními k novelizovaném stavebnímu zákonu.

Vláda tedy musí jmenovat pracovní skupiny Vládního výboru pro energetiku a ty budou muset co nejrychleji konat. Držme palce, aby tito experti našli odvahu rozhodnout a také sílu svá rozhodnutí prosadit a zejména, aby to udělali co nejdříve a nic neodkládali.

A závěrem, OBK přeje všem čtenářům pěkné a pohodové Vánoce a do nového roku 2017 vše dobré.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany