Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2016

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Seminář OBK - Hotel Zámek Valeč - 29.11.2016

Seminář OBK - Hotel Zámek Valeč - 29.11.2016

1.12.2016

V úterý 29. listopadu proběhl v Hotelu Zámek ve Valči pravidelný Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany na téma bezpečnostní hodnocení provozu EDU v roce 2016 a budoucnost JE Dukovany.

Semináře se zúčastnilo v auditoriu na 100 účastníků, zastupitelů obecních a městských úřadů, zástupců firem a sdružení v okolí JE Dukovany.

Vzácnými hosty a referujícími byli ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, předsedkyně SÚJB Dana Drábová, ředitel Divize výroba ČEZ Ladislav Štěpánek, ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský, ředitel SÚRAO Jiří Slovák, předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka, předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková a předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Samostatně vystoupili také starosta Rouchovan Vladimír Černý a starosta Dukovan Miroslav Křišťál a také ředitel nově vzniklé firmy Elektrárna Dukovany II Martin Uhlíř.

Tématem semináře bylo bezpečnostní hodnocení provozu EDU v roce 2016 a budoucnost JE Dukovany.

Seminář zahájil A. John krátkým zhodnocením bezpečnosti, ve kterém vypíchl pozitivní události jako např. zřízení záložního pracoviště havarijního štábu, dokončení rekonstrukce SKŘ nebo realizaci opatření po zátěžových testech. Naopak negativně hodnotil celou záležitost s vynucenou kontrolou svarů, odstavení bloků pro špatnou manipulaci na rozvodně Slavětice, porušení limit a podmínek pro provoz parogenerátorů nebo masivní únik technické vody. OBK hodnotí provoz EDU v roce 2016 známkou 2 při trojstupňovém hodnocení.

Předsedkyně SÚJB D. Drábová se zmínila ve svém vystoupení o kultuře bezpečnosti a nutnosti dlouhodobé změny v chování lidí. SÚJB hodnotí oblast provozu a údržby známkou 2, technickou podporu 2- a radiační bezpečnost a fyzickou ochranu známkou 1. Celkové hodnocení 2 se shoduje s hodnocením OBK.

Dále zaznělo z úst paní předsedkyně, že povolení k dalšímu provozu EDU 1 je vystaveno.  A i když je časově neomezené, má 108 podmínek, které je nutné věcně i termínově plnit. Bude-li ČEZ všechny podmínky dozoru plnit, může být současné EDU provozováno klidně do roku 2035 – 2040. Na toto sdělení odpověděl ředitel Divize výroba ČEZ i ředitel elektrárny, že ČEZ má nastavený dlouhodobý program kontroly a naplnění podmínek SÚJB, který splní.

Ministr Mládek mluvil na téma nové výstavby, mírného zpoždění proti Akčnímu plánu, nutnosti změnit legislativu pro strategické stavby a také o nutnosti najít vhodný finanční a investiční model a způsob výběru dodavatele pro výstavbu nového jaderného bloku. Je nepochybné, že nový blok bude EDU 5. Vláda však hodlá počkat se strategickým rozhodnutím o výběru dodavatele a způsobu financování až po volbách, což, jak se vyjádřili účastníci semináře, povede jen k nabírání dalšího zpoždění.

Závěrem se účastníci semináře shodli na tom, že v oblasti provozu elektrárny by mělo  EDU v dalším  období zlepšit své hodnocení ze 2 na 1 a pravidelně informovat OBK o stavu plnění podmínek rozhodnutí SÚJB k provozu EDU 1.

Ve věci nové výstavby, je nezbytné podrobit veřejné kontrole výstupy vládní komise pro energetiku, veřejně hodnotit energetickou bezpečnost a samostatnost České republiky a zejména vyhlásit stavbu EDU 5 za stavbu národního zájmu a to ještě před parlamentními volbami v roce 2017. Tyto závěry uplatnit cestou svých zástupců v Parlamentu.

Reportáž ČT ke shlédnutíl na tomto odkazu:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000141129-udalosti-v-regionech

Aleš John, předseda OBK
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu
Dana Drábová, předsedkyně SÚJB
Ladislav Štěpánek, ředitel divize výroba ČEZ
Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany
Jiří Slovák, ředitel SÚRAO
Martin Uhlíř, ředitel Elektrárna Dukovany II, a.s.
Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5
Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020
Miroslav Kříštál, starosta obce Dukovany
Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany
Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska

Soubory ke stažení

Prezentace OBK_Aleš John
Prezentace ČEZ, a.s. - Ladislav Štěpánek
Prezentace JE Dukovany - Miloš Štěpanovský
Prezentace SÚRAO - Jiří Slovák
Prezentace NJZ - Martin Uhlíř
Prezentace ET - Vítězslav Jonáš

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany