Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

25 let NUVIA Dosimetry

3.4.2017

V souvislosti s výročím 25 let vzniku Celostátní služby osobní dozimetrie trocha teorie a poučení o tom, co to je a jak vlastně funguje osobní filmový dozimetr?

U příležitosti 25. výročí založení Celostátní služby osobní dozimetrie, která začátkem letošního roku změnila jméno na NUVIA Dosimetry, byl uspořádán odborný seminář v Clarion Congress hotelu v Praze. Setkalo se zde na 180 odborníků z oblasti dozimetrie ionizujícího záření, zákazníků a partnerů CSOD, s.r.o.

V úvodní přednášce zazněla historie firmy, jejíž prvopočátky sahají až do roku 1958, kdy bylo založeno oddělení osobní dozimetrie v rámci Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. V lednu 1992 z tohoto oddělení vznikla Celostátní služba osobní dozimetrie spol. s.r.o., která za dobu svého působení vyhodnotila více než 2 660 000 osobních dozimetrů.

Co to je a jak funguje tzv. filmový osobní dozimetr?

Již W.C. Roentgen přišel na to, že  jím objevené paprsky X způsobují zčernání fotografické desky. Čím více ozařoval, tím více deska černala. Později se přišlo na to, že nejen paprsky X, ale všechny druhy záření (alfa, beta, gama) vyvolávají zčernání fotografického filmu. Toto zčernání je úměrné množství záření. A na tom je vše založeno. Malá kazetka, kterou vidíme nosit lékaře a laboranty u rentgenu, nebo na odděleních nukleární mediciny či PET diagnostiky (pozitronová emisní tomografie) obsahuje rozměrově malý film obložený sadou plíšků z různých stínících materiálů. Po předepsané době nošení, která bývá zpravidla měsíc nebo tři měsíce se film vyvolá a ze stupně zčernání pod jednotlivými poli vymezeným těmi plíšky se stanovuje celková dávka ozáření pracovníka, druh záření (alfa, beta, gama), jeho energie a někdy i směr v případě jednorázového ozáření.

Je to jednoduché a levné. Vyvolaný film zůstává trvale archivován jako prvotní doklad o obdržené dávce. Celostátní služba osobní dozimetrie, dnes tedy Nuvia dosimetry, provádí pomocí filmových dozimetrů sledování pro zdravotnictví, průmysl, výzkumné laboratoře a uranový průmysl.

V ČEZ, a to jak v EDU, tak v ETE, se také používaly filmové dozimetry, ale později byly nahrazeny elektronickými měřidly. Mimo ně se ještě pro určité typy prací v kontrolovaném pásmu používají na JE doplňkové dozimetry pracující na termoluminiscenčním principu. To je ale již jiná historie.

 

Aleš John, OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany