Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Čtvrtý blok EDU opět v provozu

Čtvrtý blok EDU opět v provozu

15.9.2017

Dne 9. září ve 4:00 hod.  byla přifázováním druhého turbogenerátoru čtvrtého bloku  JE Dukovany  ukončena po 119 dnech odstávka čtvrtého bloku EDU.

Před tím byl v 0:57 hod přifázován první turbogenerátor čtvrtého bloku.

Všechny práce na bloku byly ukončeny již 6. září a štěpná reakce se v reaktoru  4. bloku rozeběhla ve středu 6. 9. v 8:39 hod.

V průběhu odstávky proběhlo několik unikátních a významných testů.  Mimo výměnu jedné pětiny jaderného paliva byla například provedena kompletní ultrazvuková kontrola stavu tlakové nádoby reaktoru. Byla provedena kompletní výměna potrubních tras záložních napájecích čerpadel a také byla provedena těsnostní a pevnostní zkouška hermetických prostor.

Využilo se souběžné odstávky třetího bloku a bylo možné zrealizovat výměnu systémů měření a regulace na centrální čerpací stanici vody pro bloky 3 a 4.  

V průběhu této téměř 120 dní dlouhé odstávky byly tako dokončeny všechny mimořádné kontroly svarových spojů.

V průběhu odstávky byla provedena celá řada dalších měření a kontrol. Jejich výsledky budou nyní doplněny do žádosti o licenci pro další provoz čtvrtého bloku, kterou již dříve podal ČEZ na SUJB.

Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k dalšímu provozu bloku č. 4 se očekává do konce letošního roku.

Čtvrtý blok JE Dukovany, jehož zkušební provoz byl zahájen 19. 7.1987, bude mít tak po obdržení povolení před sebou dalších mnoho let provozování.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany