Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jaderná elektrárna s reaktorem Westinghouse AP 1000

Jaderná elektrárna s reaktorem Westinghouse AP 1000

12.5.2017

Začátkem května se Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany podívala do USA, jak společnost Westinghouse staví  v Georgii Jadernou elektrárnu Vogtle 3 a 4.  Podívali jsme se, jak na samotnou lokalitu Vogtle, tak do centrály firmy Westinghouse v Pittsburgu. Z této cesty vám přinášíme několik zajímavých postřehů. Nyní tedy stručně o tom, jaká je technologie bloku Westinghouse AP 1000.

Westinghouse tyto bloky staví na dvou lokalitách v Číně (Sanmen a Haiyang) a na dvou lokalitách v USA (Vogtle a V.C. Summer). Na každé se staví 2 bloky, je tedy rozestavěno celkem 8 bloků tohoto typu reaktoru.  Jedná se o tlakovodní reaktor (PWR) s výkonem 1100 MWe. V ocelovém kontejnmentu je umístěn vlastní reaktor se dvěma parogenerátory, kompenzátorem objemu a dalšími částmi primárního okruhu. Třetí ochranná obálka - kontejnment je ocelová nádoba o tloušťce stěn 2,5 palce (7 cm), která je obestavěna železobetonovou stínící a ochrannou válcovou konstrukcí chránící kontejnment před vnějšími vlivy. Na vrcholu této stavby je obrovská nádrž se zásobou milionů litrů vody pro pasivní chlazení kontejnmentu.   

Koncepce projektu reaktoru AP 1000 je skutečně revoluční a je tedy právem označován za reaktor tři a půlté generace.  Nové je důrazné využívání tzv. pasivního principu bezpečnostních systémů. Využívá se základních fyzikálních zákonů, například, že voda teče shora dolů a z míst s větším tlakem do míst s nižším tlakem atp.  Druhým principem je, že koncepce projektu nevyžaduje v případě poruchy po 72 hodin zásah operátora. Třetí je tzv. modulární přístup k výstavbě.  Samotné funkční celky technologických okruhů jsou montovány a odzkoušeny ve výrobních závodech a na stavbě jsou jen sestavovány do stavebních a konstrukčních modulů. Tak například, vše, co souvisí se základním primárním okruhem reaktoru, tvoří jeden modul. V důsledku modulární koncepce spolu s pasivním konceptem bezpečnostních systémů vede k výraznému snížení počtu  zařízení, čerpadel, ventilů, kabeláže a potrubí, a to až o dvě třetiny. Tím se zkracuje doba montáže a nakonec i vlastní ceny.  Bezpečnostní systémy a systémy měření a regulace jsou čtyřikrát zálohované a navržené pro bezpečné fungování i při výpadku elektrizační soustavy, tzv. black outu.

Očekává se, že první rektor AP 1000 bude spouštěn v roce 2019 na lokalitě Vogtle. V samostatném článku v pokračování něco o tom jak probíhá výstavba.

 

Aleš John, předseda OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany