Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jaderná energetika na přelomu roku

Jaderná energetika na přelomu roku

3.1.2017

Konec a začátek roku bývá příležitost pro bilancování a tak si také dovolím jisté shrnutí, kde jsme a kam jsme se dostali v oblasti jaderné energetiky.

Ve světě je ke konci roku 2016 v provozu celkem 450 energetických reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 392 012 MWe. V přepočtu je to skoro jako 196 dukovanských nebo temelínských elektráren. Celkem je ve světě rozestavěno 60 jaderných reaktorů a ke konci roku má jaderná energetika za sebou provoz v délce 16 950 reaktor roků.

V roce 2016 byly spuštěny čtyři bloky čínské výroby v Číně. Dále potom dva bloky ruské provenience z toho jeden v Indii, druhý v ruské Voroněži, jeden korejský blok 1300 MWe v Koreji a jeden blok 1100 MWe v USA. Nová výstavba byla zahájena v Pákistánu a v Číně na lokalitě Tianwan, kde se staví již šestý blok.

Situace v Česku je poznamenaná dlouhými odstávkami bloků EDU i ETE spojených s mimořádnou kontrolou svarů a přípravou dukovanských bloků na další dlouhodobý provoz. Tato situace přetrvá i do roku 2017, kde lze očekávat zejména vliv dokončování modernizací pro dlouhodobý provoz Dukovan.  Nicméně první blok EDU obdržel povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k dalšímu provozu a všeobecně se počítá s provozem dalších dvacet let. Celková výroba z obou jaderných elektráren byla v roce 2016 o něco nižší než v roce 2015 a činila 24 miliónů megawatthodin.  Stále tak elektřina z jaderných elektráren pokrývá cca 40% domácí spotřeby. OBK hodnotí provoz EDU v roce 2016 jako bezpečný a v souladu s limity a podmínkami. 

V roce 2017 se očekává podání žádosti ČEZ, a.s., k dlouhodobému provozu bloků EDU č. 2 a 3.  S novou výstavbou se také trochu pokročilo. Byl jmenován Vládní zmocněnec pro výstavbu nového jaderného zdroje. Byli osloveni možní dodavatelé a šest z nich projevilo zájem se účastnit dalších jednání. ČEZ vytvořil dvě dceřiné společnosti EDU II a ETE II, které by mohly být ty, které nové bloky budou stavět.  Čeká se, že vláda ustaví pracovní skupiny, jež posléze navrhnou způsob financování a organizaci výstavby a také způsob výběru dodavatele nového bloku.

V oblasti nakládání s radioaktivními odpady hladce funguje provoz ÚRAO v areálu JE Dukovany a Správa úložišť radioaktivních odpadů má vytipováno osm lokalit, na kterých by se mohlo pokračovat v průzkumu tak, aby se mohlo s definitivní platností říci, které z těch osmi lokalit jsou skutečně vhodné pro další práce.

OBK rozšířila v roce 2016 svoji působnost i na Úložiště radioaktivních odpadů tím, že k dohodě o OBK přistoupila i Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Závěrem mi dovolte popřát všem laskavým čtenářům, spolupracovníkům a kolegům a také těm, kteří ve směnách provozovali v době vánočních a novoročních svátků jaderné bloky, pevné nervy, hodně zdraví, příslovečné štěstí a vůbec vše dobré v roce 2017.

Aleš John, OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany