Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jaderný rok 2017

15.12.2017

Advent a konec roku bývá takový čas k usebrání a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Shrnutí a zhodnocení roku předsedou OBK pro noviny Zrcadlo.

Tož, jaký byl ten jaderný rok 2017? Jedním slovem dobrý, respektive velmi dobrý. 

Z dukovanského pohledu byly ukončeny dlouhé kontrolní odstávky. Při nich se ale zrealizovalo mnoho technických vylepšení, rekonstrukcí a investic v rámci programu dlouhodobého provozu. Licence k provozu druhého bloku na dobu neurčitou byla udělena v červnu.  Požádáno bylo o licenci na bloky 3. a 4. a žádost byla doložena bezpečnostními analýzami, průkazy a výsledky kontrol. Udělení licencí pro EDU 3 a EDU 4 se očekává do konce roku. Byla zřízena jaderná divize ČEZ, do níž byly vyčleněny všechny jaderné aktivity Skupiny ČEZ. Celkově byl provoz dukovanských bloků bez velkých zádrhelů a problémů.

Z pohledu OBK byl rok 2017 výborný. Komunikace vynikající, OBK dostává prakticky „on line“ informace z EDU a i odpovědi na někdy záludné otázky, které přenáší od obyvatel na EDU a zpět, jdou velmi rychle.  Vše podstatné zaznělo na Semináři OBK ve Valči koncem listopadu a bylo popsáno v předposledním vydání Zrcadla.

Spolupráci  OBK s Energetickým Třebíčskem ve vyvíjení aktivit pro prosazování záměru výstavby nového bloku v EDU si pochvalujeme. Rozhovory s potenciálními dodavateli – tzv. kulaté stoly s korejským KHNP, čínským CGN a francouzsko - japonskou ATMEA  byly ze strany dodavatelů obsazované vysoce postavenými odborníky a funkcionáři. Ukazuje to, že tyto firmy berou zájem obyvatelstva a místních zaměstnavatelů velmi vážně.  Dobře se rozvíjí i dialog s Vládním zmocněncem a Stálým vládním výborem pro jadernou energetiku, jakož i s rezortem MPO a politickými činiteli. Nakonec vyjádření Kraje Vysočina ze začátku prosince, že totiž kraj plně podporuje výstavbu nového bloku na lokalitě EDU, mluví za vše.

Znovu se obnovila aktivita SÚRAO pro jednání a hledání lokality pro budoucí hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Bez znalosti lokality by totiž byla debata o nové výstavbě docela obtížná.

Rok 2017 byl také ve znamení fungování podle nového Atomového zákona. Ukazuje se, že je potřeba si několik věcí vyjasnit. Aktuálně výměna antidot v zóně havarijního plánování a také bezpečnostní prověrky několika tisíc zaměstnanců ČEZ a dodavatelských organizací. Uvidíme, jestli se v zákoně neobjeví v budoucnu nějaké další háčky.

A ve světě?  K 448 jaderným reaktorů přibyly letos tři nově spuštěné. Dva v Číně a jeden v Pákistánu. A právě teď se spouští další blok v jihoruském Rostově. A těch téměř 500 jaderných bloků představuje 392 000 MWe instalovaného výkonu. Z hlediska světové bilance je to dobrých 18 %.  Podotýkám, že v roce 2017 nebyl zaznamenán žádný významný provozní problém.

Takže opakuji - jaderný rok 2017 byl velmi dobrý.

Děkuji všem profesním známým, kolegům, spolupracovníkům i spoluobčanům za spolupráci v roce 2017. Laskavým čtenářů Zrcadla za shovívavost nad mými sloupky. Současně přeji všem pěkný advent, krásné Vánoce a úspěšný, pohodový a požehnaný rok 2018.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany