Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jednání s poslanci a senátory

Jednání s poslanci a senátory

19.1.2018

V pondělí 27. listopadu se v Dukovanech uskutečnilo setkání nových poslanců z jižní Moravy a Kraje Vysočina se zástupci regionu.

„Naším cílem bylo informovat poslance a také senátory o současném stavu v přípravě výstavby pátého bloku. Ve sněmovně je hodně nováčků a naší prací je informovat je o postojích regionu,“ uvedl předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. O technickém pohledu informoval poslance a senátory Martin Uhlíř, ředitel EDU II.  „Připravujeme materiál pro vládu, kde popisujeme optimální cestu pro vznik nového jaderného zdroje. Původní termín schválení materiálu byl v únoru 2018, ale už teď víme, že to bude spíše polovina roku 2018. ČEZ podal 21. listopadu žádost o EIA, ministerstvo průmyslu ji zveřejnilo na webu a také poslalo do zahraničí. Nyní běží lhůta pro připomínky. Začátkem roku se u nás všechny připomínky sejdou. Poté bude následovat mezivládní konzultace k projektu nového jaderného zdroje. V polovině roku 2018 bude zřejmě veřejné projednávání s občany,“ sdělil Martin Uhlíř.

 

Poslankyně Monika Oborná (ANO) nabídla pomoc při přípravě výstavby a informovala o tom, že byla nominována do hospodářského výboru, který bude nový blok také řešit. Senátor František Bradáč (KDU-ČSL) potvrdil svůj kladný a konzistentní postoj k výstavbě a také poukázal na situaci v Německu, kdy se veřejnost začíná zabývat tématem poplatků za obnovitelné zdroje.

Německý program Energiewende, jehož charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky a podpora obnovitelných zdrojů, vede paradoxně k tomu, že z Německa je největší evropský producent skleníkových plynů. Na tuto skutečnost upozorňuje zpráva nevládní organizace Energy for Humanity s názvem Zpráva o vedoucí roli Evropy v oblasti klimatu 2017, Měření s měřítkem, které je důležité, publikovaná při příležitosti Konference OSN o klimatických změnách v listopadu 2017 v německém Bonnu.

Poslanec Radek Koten (SPD) vyjádřil také svůj kladný postoj. „Nedokážu si představit, že bychom pokrývali spotřebu elektrické energie z jiného zdroje, než z jádra. Obnovitelné zdroje mají své limity. Výstavbu nového jaderného zdroje podporuji a uvědomuji si důležitost nového bloku pro region. Důležité je, aby výbory, které budou výstavbu řešit, pracovali tak, jak mají.“

Senátor Miloš Vystrčil (ODS) shrnul svůj pohled pro podporu výstavby do tří kroků. Měli bychom společně tlačit na vládu, aby přijala rozhodnutí o výstavbě. A to bez ohledu na stranickou příslušnost.  Druhým úkolem je vytvoření takové atmosféry, aby členové a příznivci jednotlivých stran byli i dále nakloněni k výstavbě nového jaderného zdroje. Třetí důležitým bodem je pokračování spolupráce s komunálními politiky a kraji.“


Dukovany by měly být tématem prvního jednání hospodářského výboru

Jonáš požádal poslance z regionu o zařazení projednání výstavby na první jednání hospodářského výboru. Zároveň nabídl pomoc při přípravě informací a podkladů.

S prosbou o projednání tématu výstavby se obrátilo Energetické Třebíčsko také na senátora Bradáče, který je předsedou podvýboru pro energetiku. „Je důležité, abyste projednali výstavbu na výborech a kladná stanoviska přednesli na plánované konferenci v dubnu 2018 v Senátu,“ řekl Jonáš.

Zdroj: web Energetické Třebíčsko

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany