Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Komunikační den k novému jadernému zdroji

Komunikační den k novému jadernému zdroji

21.7.2017

První komunikační den k novému jadernému zdroji v lokalitě Dukovany - 20. 7.2017 v JE Dukovany.

Ve čtvrtek 20. 7. se na EDU sešli zástupci ČEZ, MPO a zastupitelé obcí a spolků v okolí JE Dukovany na informativní schůzce, která byla dohodnutá při návštěvě Vládního výboru pro JE v červnu. Cílem schůzky bylo informovat zastupitele v okolí EDU o stavu prací na administraci nového jaderného bloku. Zaznělo,  a bylo potvrzeno, že nový blok bude stavět EDU II, termín spouštění je rok 2035, očekává se souběžný provoz tohoto nového bloku se současnými. Stavební povolení a zahájení výstavby je plánováno na rok 2025. Mezitím jsou klíčové úkoly EIA (2019, způsob organizace výstavby (2018) způsob výběru dodavatele a výběr dodavatele. Územní rozhodnutí, povolení k umístění a další administrativní úkony.

Zástupci MPO představili Informační materiál o aktivitách Vládního výboru a MPO při naplňování NAPJE a ASEK. V diskusi zazněly připomínky k obsahu, distribuci a formátu. Takový materiál by mělo MPO vydávat zhruba 4x ročně. Cílová skupina je obyvatelstvo v okolí obou jaderných elektráren. Informační materiál je ke stažení zde https://www.mpo.cz/cz/energetika/novy-jaderny-zdroj/newsletter-jaderne-energetiky---zpravodaj-staleho-vyboru-pro-jadernou-energetiku-c-1--230619/

Schůzka by se měla opakovat na podzim letošního roku. Soudím, že se v oblasti komunikace tímto jednáním udělal obrovský krok kupředu.

Soubory ke stažení

Zpravodaj Stálého výboru pro jadernou energetiku - 06/2017

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany