Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Modernizovaný celostátní systém měření radiační situace

25.4.2017

Výstupy z měření Radiační monitorovací sítě jsou trvale dostupné na https://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/

Monitorování radiační situace na území České republiky je zajišťováno prostřednictvím celostátní Radiační monitorovací sítě. Řízením činnosti sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Na vlastním monitorování se vedle SÚJB, Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., a provozovatele jaderných elektráren v současné době podílejí ministerstvo financí, ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí.

Tato síť slouží k trvalému měření a rychlému zachycení významnějších změn hodnot radiace. Díky tomu se může intenzivně hledat zdroj, odkud zvýšené hodnoty pocházejí. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jde především o preventivní systém. Ten je však na místě. Například v polovině února právě monitorovací systém zaznamenal nad územím České republiky zvýšený podíl radiace.

Radiační monitorovací síť byla nyní modernizována třebíčskou firmou NUVIA. Celkem je v provozu 55 modernizovaných staniček, které měří hodnoty radiace v místě jejich umístění. Poslední modernizovaná měřicí stanička byla předána letos v Týně nad Vltavou 12. dubna.

„Nový systém měří a zaznamenává data nejenom při výpadku internetu nebo datových služeb operátorů, ale i v případě celkového blackoutu elektrické sítě po dobu sedmdesáti dvou hodin,“ říká Martin Pazúr, předseda představenstva společnosti NUVIA, která měla modernizaci staniček na starosti. Firma se radiačním monitoringem zabývá od roku 2006, tato zařízení dodala například do Lotyšska či Chorvatska. Na vývoj různorodých systémů na měření ionizujícího záření se NUVIA dlouhodobě zaměřuje.

Česká republika má díky modernizaci jeden z nevyspělejších systémů měření radiace v ovzduší. „A jsem velmi ráda, že nový systém dodala česká firma, která nabídla tak vyspělou technologii, že ve výběrovém řízení neměla konkurenci,“ konstatovala Dana Drábová na slavnostním předání poslední modernizované měřicí staničky v Týně nad Vltavou.

Výstupy z měření Radiační monitorovací sítě jsou trvale dostupné na https://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany