Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK zasedala v Galerii Stodola v Mohelně

OBK zasedala v Galerii Stodola v Mohelně

6.3.2017

Informace z 1. plánovaného zasedání OBK v letošním roce.

V nádherně na společenské centrum zrekonstruované stodole na náměstíčku v Mohelně se v pátek 3. 3. 2017 sešla Občanská bezpečnostní  komise  při JE Dukovany, na svém letošním prvním plánovaném zasedání.

V souvislosti s novým Atomovým zákonem platným od začátku letošního roku, zazněla informace o způsobu a množství osobních bezpečnostních prověrek, kterými bude NBÚ prověřovat pracovníky, kteří pracují samostatně v tzv. životně důležitých prostorech elektrárny. Tedy všude tam, kde jsou bezpečnostně důležitá zařízení a systémy. Celkem se v průběhu následujících tří let prověří na 1700  pracovníků ČEZ a cca 3000 pracovníků dodavatelských organizací. OBK vyslovilo obavu, zdali nedojde k odlivu zkušených praktiků zejména z dodavatelských organizací.

OBK bylo informováno o výsledcích roku 2016 – celková výroba 11.957 TWh. Bezpečnostní úroveň EDU byla na vysoké úrovni s dlouhodobě nízkým trendem kolektivní dávky pracovníků, jedním porušením Limit a podmínek a nízkou pracovní úrazovostí (dva zaměstnanci ČEZ a 6 pracovníků dodavatelských organizací).

Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský informoval  OBK o stavu kontroly svarových spojů. Byl stanoven detailní harmonogram kontrol, který se dodržuje a v letošním roce bude naplněn, a tím bude tato mimořádná kontrola ukončena.  Dlouhé plánované odstávky, kdy se kontroly svarových spojů provádějí, jsou také spojené s podáním žádosti o dlouhodobý provoz bloků tři a čtyři. EDU plánuje požádat o prodloužení licence těchto bloků letos v červnu. Žádost o prodloužení provozu druhého bloku, která byla podaná začátkem letošního roku, je nyní doplňována o výsledky měření a zjištěného stavu zařízení z odstávky bloku č. 2, která nyní končí a blok se připravuje k náběhu.

Na konec března a začátek dubna je plánována další, celkově v historii EDU již čtvrtá mise  WANO, mezinárodní prověrka v rámci celosvětového sdružení provozovatelů  jaderných elektráren.

Nový člen OBK SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) zastoupený náměstkem Vítězslavem Dudou sdělil, jak probíhají geofyzikální měření spojené s výběrem lokality pro hlubinné úložiště, a také konstatoval, že provoz Úložiště radioaktivních odpadů v areálu EDU je bezproblémový a je zde dostatečná kapacita na ukládání odpadů do budoucnosti. Nyní je, po více než třiceti letech provozu EDU a patnácti letech provozu ETE, zaplněno pouhých 23 jímek z celkových 112.

Tak jako každoročně je v EDU naplánována řada protiporuchových cvičení a prověrek, z nichž ta největší s názvem Tornádo prověří součinnost řízení a postupů při simulované mimořádné meteorologické situaci a bude 6. června. Ale k tomu se ještě několikrát vrátíme.

Celkově OBK konstatuje vysokou úroveň bezpečnosti provozu EDU, otevřenou informovanost a poskytování zpráv o událostech v provozu EDU. OBK má tak k dispozici dostatek informací, aby je mohlo po své linii přenášet obyvatelstvu v okolí EDU.

Aleš John, OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany