Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Rušno kolem nového bloku v Dukovanech

Rušno kolem nového bloku v Dukovanech

7.7.2017

V květnu a červnu letošního roku si na JE Dukovany podávaly dveře významné politické návštěvy, nejdříve Hospodářský výbor parlamentu, posléze Stálá vládní komise pro jadernou energetiku za účasti premiéra B. Sobotky, ministra financí, ministra průmyslu a obchodu a ministra životního prostředí a nakonec i prezident České republiky Miloš Zeman....

Vždy byli doprovázeni vrcholovým vedením ČEZ. Všichni se zajímali o možnosti dalšího provozu současných čtyř bloků a postup výstavby bloků nových.

Na všech jednáních byli také přítomni zástupci regionu a obyvatelstva z okolí EDU, kteří byli zastoupeni Energoregionem 2020, Ekoregionem 5, zastupiteli obcí Dukovany, Rouchovany,  Slavětice, Mohelno, Rešice i Horní Dubňany a také Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany a Energetickým Třebíčskem.

Od všech domácích zaznívala jediná zpráva. Ta zpráva zní:

Dukovanská lokalita je snad jediná lokalita na světě, kde se obyvatelstvo podrobně a dlouhodobě zajímá o provoz elektrárny a sleduje, co se ve světě jaderné energetiky děje.

Díky velmi dobrým vztahům mezi EDU a obyvatelstvem v okolí JE jsou lidé velice pozitivně naladěni k otázkám jaderné energetiky. Vědí, že provoz je bezpečný a spolehlivý a také dobře vědí, že na jaderné elektrárně nacházejí pracovní příležitosti. A to nejen přímo na samotné elektrárně, ale také ve vyvolaných službách jako je třeba doprava, školství, ubytovací možnosti, údržba, podpůrná výroba, atd.

Výsledkem je, že obyvatelstvo převážně chce a podporuje dlouhodobý provoz stávajících bloků a požaduje výstavbu bloků nových.

To je skutečnost a z ní vyplývá požadavek.

Obyvatelstvo chce, aby jaderná elektrárna v Dukovanech vyráběla dál elektrickou energii po dobu dalších mnoha desítek let. Víme, že současné bloky jednou doslouží a proto chceme, aby jejich provoz byl plynule nahrazen bloky novými. 

Neustálé mlžení a přešlapování na místě a oddalování rozhodnutí o nové výstavbě je škodlivé. Proto udělejte rozhodnutí a vyhlaste, že nový blok se bude stavět v Dukovanech v termínech tak, jak to určuje Národní akční plán pro jadernou energetiku a také Aktualizovaná státní energetická koncepce.

Je to životní otázka nejen pro region Dukovansko, ale zejména pro budoucí Energetickou bezpečnost a nezávislost České republiky.

K ní se totiž obyvatelstvo v okolí Jaderné elektrárny Dukovany svým postojem k udržení a dalšímu rozvoji jaderné energetiky staví mnohdy prozíravěji než vláda České republiky.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany