Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Setkání OBK a slovenských OIK Mochovce a OIK Bohunice

Setkání OBK a slovenských OIK Mochovce a OIK Bohunice

26.9.2017

Ve čtvrtek 21. září se uskutečnilo pravidelné roční setkání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK EDU) se slovenskými kolegy z Občanských informačních komisí u JE Mochovce a JE Jaslovské Bohunice (OIK EBO a OIK EMO).

Tato setkání se dějí každoročně jednou na Slovensku, jednou v Čechách. Vloni bylo setkání v Tatranské Lomnici, letos na Dlouhých Stráních. Ve svých vystoupeních se účastníci vzájemně informovali o událostech na elektrárnách, situaci s udržováním licence k provozu, personálních záležitostech a také o provedených změnách projektů a modernizacích elektráren. Nechyběla informace o celkové situaci v jaderné energetice o specifické činnosti OBK i OIK.

České SÚRAO (Správa Úložišť Radioaktivních Odpadů) a jeho Slovenská paralela JAVYS (Jadrová Vyradiovací Spoločnost), které mají v působnosti nakládání s radioaktivními odpady, informovali o stavu v ukládání nízko a středně aktivních odpadů a tzv. konci palivového cyklu – hledání vhodné lokality pro hlubinné úložiště použitého jaderného paliva. Slovenský JAVYS má větší „záběr“ než české SÚRAO.  Mezi jeho aktivity mimo provoz bazénového skladu použitého jaderného paliva na lokalitě Jaslovské Bohunice a nadzemního úložiště nízkoaktivních RA odpadů v Mochovcích provozují i spalovnu odpadů a linky na zpracování kapalných odpadů, které v Česku provozuje ČEZ. JAVYS také provádí demontážní práce na likvidaci jaderných bloků elektráren A1 (první československá jaderná elektrárna s výkonem 110 MWe zprovozněná v roce 1972, která byla odstavena v roce 1977) a V1, jejíž dva bloky s reaktory VVER 440 prvé generace (typ 230) byly v provozu od roku 1978 do roku 2007.

Slovenští kolegové komentovali majetkové účasti a vlastnickou strukturu společnosti SE, a.s. Podotýkám, že SE, a.s. je jedna z mála, ne-li jediná jaderná elektrárenská společnost na světě, ve které má majoritní majetkový podíl privátní fyzická osoba. Byla komentována také dostavba JE Mochovce - bloku 3 a 4, nový způsob řízení výstavby. Cílový termín pro spuštění bloku 3 EMO je prosinec 2018.

Petr Šuleř z divize jaderné energetiky ČEZ informoval o podrobnostech o vzniku jaderné divize v ČEZ a o problematice komunikace událostí na jaderných elektrárnách. Zmínil i nové hrozby, kterými jsou terorismus a stále více diskutovaná otázka nakládání s použitým palivem.

Pracovní část setkání byla završena exkursí na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Tato akumulační elektrárna se dvěma Francisovými reverzními turbínami o výkonu 2x 325 MWe na spádu 510 m tvoří spolu s PVE Dalešice-Mohelno základní regulační potenciál elektrizační soustavy.

Závěrem se všichni shodli, že příští rok se zase OBK i OIK setkají, recipročně na Slovensku.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

OBK Dukovany_Aleš John
JE Dukovany_Jiří Bezděk
ČEZ_DJE_Petr Šuleř
Energetické Třebíčsko_Vítězslav Jonáš
SÚRAO_Nikol Novotná
OIK Bohunice_Gilbert Liška
SE_Robert Holý
JAVYS_Dobroslav Dobák

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany