Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Valná hromada Energetického Třebíčska jednala o EDU 5

25.1.2017

Informace z jednání Valné hromady sdružení Energetické Třebíčsko k postupu výstavby nového jaderného zdroje v Česku.

V úterý 24. ledna se na zámečku v Dukovanech uskutečnila Valná hromada Energetického Třebíčska (ENETR). Tento spolek si vytkl za cíl sledovat a pozitivně ovlivňovat postup výstavby nového jaderného bloku v Česku. A zejména formou nezávislé kontroly sledovat postup výstavby a naplňování Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE). Mimo standardních bodů jako třeba zpráva o činnosti, plán a finanční hospodaření se hlavní informace týkala výstavby EDU 5. Jednání ENETR se zúčastnil vládní zmocněnec pro výstavbu Ján Štuller, který podrobně okomentoval současnou situaci ve výstavbě nových jaderných bloků v Česku. Jak to tedy je.

ČEZ, a.s., zřídil na podzim loňského roku dceřiné společnosti EDU II a ETE II.  19.ledna zasedal již potřetí stálý vládní výbor pro jadernou energetiku, který znovu potvrdil, že Národní akční plán jaderné energetiky platí, a vládní výbor zaujal stanovisko, že prvé dva nové bloky by měly být postaveny v Dukovanech. A to tak, aby plynule nahradily dosluhující stávající bloky EDU. Tedy spouštění EDU 5 nejpozději v roce 2035. Zmocněnec dále informoval, že vládní výbor detailně definoval legislativní problémy, které je nutné řešit, a to v novele stavebního zákona, výjimky ze zákona o veřejné soutěži a návaznosti rozhodnutí dle Atomového zákona na proces EIA. V této legislativní oblasti padly konkrétní úkoly pro MMR a MPO s květnovými termíny.  Podstatné rozhodnutí padlo v části určení zodpovědnosti za výkon investorské činnosti, kterou byla určena společnost EDU II dnes vedená generálním ředitelem Martinem Uhlířem.

Dále zmocněnec informoval o jednáních, která budou v následujících čtrnácti dnech probíhat se zájemci z řad výrobců. Tedy společnostmi  Rosatom, francouzskou polostátní EDF, americko-japonskou soukromou Westinghouse Electric Company, jihokorejskou soukromou KHNP, čínskou státní China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.

Zatím stálý výbor nerozhodl ani o způsobu výběru dodavatele ani o finančním a investorském modelu. Ale určení investorem společnost EDU II posunulo celý přípravný proces o hodně dopředu. Naplnění úkolů v legislativní oblasti by také přispělo k odstranění skluzu příprav, který je v současné době cca 3-4 roky.

Zůstává neřešená otázka garancí a to jednak garancí v oblasti finanční návratnosti investice, kde ministerstvo financí zatím odmítá udělení jakýchkoliv vládních garancí, ale zejména garancí za oblast trvalé vládní podpory projektu označené pěkným slovem ingerence. Přeloženo, že celý plán bude dlouhodobě stabilní a v průběhu těch 25 let výstavby nedojde k jeho zrušení. Něco, co třeba Finové mají jako parlamentní „decision in principle“.

Možná by zde ENETR spolu s dalšími organizacemi mohl přispět svými návrhy k řešení. Aby se totiž za deset let intenzivní přípravy a jednání nestalo to, co už známe, že totiž budoucí garnitura odpíská současný projekt. To už bychom byli skutečně pro smích a nejen jadernému světu.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany