Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Výzva pro zastánce a podporovatele výstavby EDU 5

Výzva pro zastánce a podporovatele výstavby EDU 5

21.8.2017

Úvaha nad významem správného naplánování a výběru termínu.

Děkuji příteli J. V. z Moravského Krumlova za inspiraci.  

Začátkem července jsme si připomenuli 660. výročí položení základního kamene Karlova mostu v Praze. Vidno, že již tehdy nebylo nic ponecháno náhodě a tak čas pro položení si nechal Otec vlasti posvětit numerology a mystiky. Proto se také čas ukládání stal v tak neobvyklou hodinu, tedy  5:31 ráno dne 9.7.1357.  Mystické je, že čas uložení,  zapsaný jako řada číslic 135797531, stoupá  k nejvyšší devítce a pak zase klesá k jedničce, číslice jsou všechny liché, čteno zepředu i zezadu jsou stejné. Tož,  nedivil bych se, kdyby to číslo třeba bylo i prvočíslo, nebo ještě nějak jinak matematicky zajímavé numero……, jé to by bylo pěkné. Ale nebudu nad tím bádat, to nechám to na vás a také nechám na vás, laskavé čtenáře, jestli  neobjevíte nějaké další záhadnosti. 

Proč se s tím namáhat?  Inu je to prosté. Ti z vás, co sledujete dění kolem výstavby nového bloku v Dukovanech, jistě víte, že Energetické Třebíčsko nechalo udělat základní kámen pro pátý blok. Kámen je vyroben z kramolínské žuly a do památné podoby základního kamene ho upravili kameníci z Kamenné.  Energetické Třebíčsko a s ním i OBK, sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 i obce Dukovany a Rouchovany jej hodlají slavnostně věnovat investorovi ke společnému osazení jako  památku dobré vůle a jako symbol spolupráce investora s lokálním průmyslem a obyvatelstvem. No a osazení takového základního kamene, nota bene základního kamene nové jaderné elektrárny nového pokolení, to není jen tak obyčejná věc. To není jen tak hajbajfrt. K tomu se musí vybrat vhodná symbolika a zejména  ten správný čas a vhodná doba.  A zde bychom se mohli inspirovat Karlovým mostem, jehož datum uložení bylo dobře vybráno a ejhle je zde již 660 let.

A tak čekám, že se všichni záhadologové, numerologové, mystikové, zednáři a další hermetičtí společníci zamyslí a datum položení základního kamene navrhnou. Vzhůru do toho, vedra pominula, tak rozhýbejte malé šedé buňky a zvedněte tu rukavici.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany