Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Vznikla Komise pro výstavbu nového jaderného zdroje

18.4.2017

Občanská bezpečnostní komise má v komisi své zastoupení, členem je předseda OBK, Ing. Aleš John.

Rada Kraje Vysočina  odhlasovala v úterý 11. dubna zřízení nové Komise pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Předsedou komise byl jmenován hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který plánuje svolat první jednání této osmnáctičlenné skupiny už na 2. květen. Úkolem nové komise bude minimálně po následující roky projednávat postup přípravy a schvalování této výjimečné investice, která je tolik důležitá pro Třebíčsko, pro Kraj Vysočina i Jihomoravský kraj a také pro celou Českou republiku.


Jde především o to pomáhat včas identifikovat slabá místa a problémy ohrožující průběh přípravy investice, vytvářet dle potřeby tlak na příslušné orgány, instituce a organizace a účinně napomáhat řešení takových problémů. Cílem je dosáhnout obnovy technologie jaderné elektrárny tak, aby provoz nemusel být přerušen, tedy aby nový zdroj byl spuštěn před odstavením stávajících výrobních bloků. Jen tak bude možné udržet v regionu stabilní hospodářskou a sociální situaci, udržet Dukovansko jako jadernou lokalitu a zajistit pro další provozování jaderné energetiky potřebné personální zdroje.

 

Komise pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany je jediným poradním orgánem Rady Kraje Vysočina, ve kterém bude mít z praktických důvodů své tři zástupce i sousední Jihomoravský kraj. Vedle již v únoru krajským zastupitelstvem potvrzeného vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany je toto další z kroků, prostřednictvím kterých se vedení Kraje Vysočina chce aktivně zapojit do procesů směřujících k rozšíření a prodloužení životnosti elektrárny Dukovany.

 

Případnou výstavbu dalšího nového bloku ve stávajících lokalitách jaderných elektráren je třeba časově cílit kolem termínu možného odstavení stávajících bloků Jaderné elektrárny Dukovany, tj. po r. 2035. Přitom mají být vytvořeny podmínky pro prodloužení životnosti stávajících bloků EDU na 50 (případně až na 60) let. Jaderná elektrárna patří ke klíčovým zaměstnavatelům jihovýchodní části kraje, je partnerem sociálních projektů, má vliv na vyšší kupní sílu a životní úroveň regionu.

 

Personální složení komise:

-       Předseda komise: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

-       Zástupci politických klubů Zastupitelstva Kraje Vysočina:

  • za ČSSD: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
  • za ANO: Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana
  • za KDU-ČSL: Josef Herbrych, člen zastupitelstva kraje
  • za KSČM: Josef Zahradníček, člen zastupitelstva kraje
  • za ODS: RNDr. Miloš Vystrčil, člen zastupitelstva kraje
  • za SPV: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana
  • za SPD/SPO: Ing. Miroslav Bašta, jednatel firmy Bau Stav, spol. s r.o.

-       Energetické Třebíčsko: Vítězslav Jonáš, předseda

-       Občanská bezpečnostní komise: Ing. Aleš John, MBA, předseda

-       ČEZ:   Ing. Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany

                    Ing. Martin Uhlíř, MBA, předseda představenstva Elektrárna Dukovany II, a. s.

-       Energoregion 2020: Vladimír Měrka, předseda

-       Město Třebíč: Ing. Pavel Janata, starosta

-       Okresní hospodářská komora Třebíč: Ing. Richard Horký, předseda představenstva

-       Jihomoravský kraj:   Mgr. Tomáš Třetina, starosta města Moravský Krumlov

                                         Milan Vojta, MBA, M.A., člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

                                         Václav Svoboda, místostarosta městyse Běhařovice

 

Organizačně-technickou podporu této komisi zajistí krajský úřad – tři zástupci:

-       stálý host: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel krajského úřadu

-       první tajemník: Ing. Jan Murárik, vedoucí odd. krizového řízení a bezpečnosti OSH

-       druhý tajemník: Ing. Radim Hošek, oddělení tiskové


Zdroj: www.energetickétrebicsko.cz

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany