Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2017

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
WANO Peer Review

WANO Peer Review

11.4.2017

V pátek 7. dubna byla v JE Dukovany ukončena prověrka WANO Peer Review. Co to vlastně je a jak taková prověrka probíhá?

Po černobylské havárii v roce 1986 si provozovatelé jaderných elektráren na celém světě řekli: „tak takhle ne, další havárii se musí zabránit, musíme se sami mezi sebou poučovat a kontrolovat.“ Na této myšlence byla v roce 1989 založena asociace WANO (World Association of Nuclear Operators) - celosvětové sdružení provozovatelů jaderných elektráren. Posláním WANO je zvyšovat úroveň bezpečnosti a spolehlivostí provozu jaderných elektráren. K tomu používá několik nástrojů a jedním z nich jsou i tzv. partnerské prověrky.

Jak taková prověrka probíhá. Na elektrárnu přijede parta 20 – 25 expertů z celého světa, kteří v průběhu 14 dnů chodí po elektrárně, dívají se, jak se na elektrárně pracuje, jak se lidé chovají, jaká je dokumentace a jak je používaná. A porovnávají ji s tím, co je tzv. nejlepší světová praxe. Tou je zkušenost celého týmu. Obyčejně se sejde tým, který má 300 – 500 člověkoroků zkušeností.

Zjištěné nálezy se probírají se zástupci prověřované elektrárny a v závěru jsou formulovány dvě skupiny nálezů. První jsou doporučení a návrhy ke zlepšení, tedy tipy, kde by elektrárna mohla něco dělat jinak, lépe a tím zvýšila bezpečnost způsobu provozování. Třeba lepší příprava na práce, lépe zdokumentované pracovní postupy, tréning personálu před prováděním prací, spolupráce s dodavateli a tak dále. Druhou oblastí jsou tzv. „dobré praxe“, tedy oblasti, kde experti objeví, že se něco na elektrárně dělá velmi dobře, co se na ostatních elektrárnách nedělá a co by stálo za to rozšířit i na ostatní provozovatele.

Všechny nálezy jsou potom formulovány v závěrečné zprávě, která se předává řediteli elektrárny. Zpráva je neveřejná a skutečně slouží jen a jen elektrárně. Celkem se elektrárna prověřuje a posuzuje ve 13 oblastech. Od provozu, údržby, přípravy personálu až po požární ochranu a havarijní připravenost. Obecným omylem bývá, že Peer review je považována za kontrolu. Není to kontrola, je to celkové posouzení stavu a úrovně provozování a doporučení, co by se mohlo zlepšit. Je to nezávislý pohled, nezatížený každodenní rutinou a „provozní slepotou“. Záleží jen na elektrárně, jak s těmito doporučeními naloží.

Zhruba do půl roku po prověrce má elektrárna zpracovat plán, jak s doporučeními naloží. Naplnění tohoto plánu potom asi za dva roky WANO posuzuje při tzv. následné prověrce (Follow-up WANO Peer Review).

Tak držme dukovanským palce, ať zjištění z prověrky správně využijí.

 

Aleš John, předseda OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany