Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Co lze očekávat v jaderné oblasti v roce 2018

15.1.2018

V českých jaderných elektrárnách očekáváme bezpečný a spolehlivý provoz všech šesti bloků, dlouhé kontrolní odstávky v dukovanské elektrárně spojené s obnovením licence jsou ukončeny. V JE Dukovany tedy očekáváme plnění programu LTO (dlouhodobého provozu) a samozřejmě i plnění všech licenčních podmínek. Odstávky předpokládáme podle plánu odstávek a v souladu s prohlášením ředitele jaderné divize ČEZ žádné šturmování, ale důraz na spolehlivost ve standardních délkách zhruba jednoho až dvou měsíců. V JE Temelín v podstatě situace obdobná, tedy standardní provoz. Celkově by se jaderná výroba v Česku mohla pohybovat na úrovni až kolem 30 TWh.

V plánu OBK je se zúčastňovat i havarijních cvičení a případných návštěv politiků v EDU.

V oblasti nové výstavby jaderného zdroje očekáváme zásadní rozhodnutí Stálé vládní komise pro jadernou energetiku, respektive vlády, o způsobu výběru typu nového bloku a dodavatele a také o modelu investiční výstavby, včetně způsobu financování  stavby. Očekáváme diskusi kolem studie vlivu EDU 5 a jeho výstavby na životní prostředí (EIA), k tomu se bude připravovat i veřejné slyšení a to i mezinárodní.

Společně s Energetickým Třebíčskem bude OBK organizovat další „Kulaté stoly“ se zbývajícími společnostmi Westinghouse a AREVA, popřípadě na další všeobecně zajímavá témata spojená s novou výstavbou. 

Očekáváme také konečně pozitivní posun v oblasti hledání lokality pro hlubinné úložiště použitého paliva z českých JE pro trvalé uložení. Zde by už SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) mohla konečně zaznamenat nějaký úspěch s vyjednáváním o zahájení geologického průzkumu.

V blízkém zahraničí sledujeme dostavbu JE Mochovce, kde by podle vyjádření  investora mělo dojít k zahájení  spouštění. A jsme-li v bývalém Rakousko-Uhersku, měla by být fyzicky zahájena výstavba JE Paks II v Maďarsku. Dále ve světě budeme sledovat spouštění  a náběh dvou nových bloků v Rusku na JE Rostov 4 a JE Leningrad II. Do předspouštěcí fáze by se mohla dostat i výstavba plovoucí jaderné elektrárny, která má být doplavena a připojena k lokální síti u města Pevek na Čukotce a nahradit tak JE Bilibino. Také máme ve výstavbě evropské reaktory EPR v Olkiluoto (Finsko) a Flamanville (Francie) a snad i fyzické zahájení výstavby v Hinkley Point C (Anglie).  Bude zajímavé sledovat situaci v Německu spojenou s politickým odchodem od jaderné energetiky.

V USA budou pokračovat výstavbové práce na JE Vogtle 2 (AP1000 Westinghouse) a bude se řešit situace kolem zastavené výstavby VC Summer.  Budou zřejmě znovu spouštěny japonské bloky odstavené po katastrofě ve Fukušimě. Lze očekávat další výstavbu v Číně, Indii a Koreji.

A co se týče „lidí“, očekáváme, že vláda, respektive ČEZ, dá jasné rozhodnutí, že Energetická koncepce a na ni navazující Národní akční plán stále platí a myslí se to jádrem v Čechách  vážně. Tím se totiž dá jasný signál nastupující jaderné generaci o tom, že odborníky bude potřeba a noví jaderní absolventi naleznou uplatnění. Nejen v EDU a v ETE, ale i ve výzkumu, inženýringu, výrobních a servisních závodech, na vysokých i středních školách a nakonec i u státního odborného dozoru. A pozor, aby nám ti mladí čeští odborníci neutekli do Finska, Francie, Maďarska nebo Anglie.

Pravda, je to všechno jen takové věštění z křišťálové koule. Uvidíme za 12 měsíců, nebo na již tradičním Semináři OBK na konci roku 2018.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany