Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Francouzský velvyslanec potvrdil zájem Francie usilovat o výstavbu 5. bloku

30.4.2018

Ve čtvrtek 26. dubna zavítal francouzský velvyslanec Roland Galharague do Třebíče.  Zajímal se o jadernou energetiku a postoj českých firem a regionu k jádru.

V kanceláři Energetického Třebíčska přivítal velvyslance předseda Vítězslav Jonáš a Aleš John, předseda Občanské bezpečnostní komise. Roland Galharague sdělil, že si Francie uvědomuje potenciál českých firem v regionu v oblasti jaderné energetiky. Oznámil také, že v listopadu plánují francouzské firmy misi do České republiky a zastaví se také v Třebíči.

Francouzské firmy mají zájem o českou výstavbu. Brzdí to současná politická situace v ČR

„Je pro nás důležité, aby dodavatel zajistil bezpečnou technologii a také, aby dodržel časový harmonogram,“ sdělil velvyslanci Vítězslav Jonáš. Zástupci Energetického Třebíčska navštěvují zahraničí a seznamují se s technologiemi, firmami a také se zajímají o výstavbu nových jaderných zařízení. Naposledy česká delegace navštívila korejskou jadernou elektrárnu.  „Naše firmy českému projektu věnují velkou pozornost. Je to jediná stavba, která je otevřená a s uchopitelným datem ukončení v rámci EU. Získání této zakázky bude hrát ve Francii rozhodující roli. Mohu vás ujistit, že máme velký zájem ucházet se o tuto zakázku. Může se zdát, že situace uvízla na mrtvém bodě, ale je to způsobeno současnou politickou situací v České republice. Všechno naše úsilí věnujeme tomu, abychom dokázali, že je to pro nás důležité,“ ubezpečil velvyslanec.

ATMEA se v Třebíči představila. EDF se na kulatý stůl připravuje

Vítězslav Jonáš připomněl, že v prosinci loňského roku se francouzsko-japonská ATMEA zúčastnila kulatého stolu, který pořádalo Energetické Třebíčsko. Přivezli model svého reaktoru a s firmami a starosty hovořili také o vizi vzájemné spolupráce a podpoře regionu. Druhá francouzská firma EDF se zatím kulatých stolů nezúčastnila. To se však po dnešní návštěvě změní.

Velvyslanec připomněl, že Francie je jediná země z Evropské unie, která má zájem o zakázku výstavby nového jaderného zdroje v České republice. Zdůraznil, že jsou připraveni vyjednávat s Evropskou komisí. „Víme, že Česká republika usiluje u Evropské komise o udělení sektorové výjimky. Pokud by česká vláda změnila názor a šla cestou jako Velká Británie, tak jsme schopni tuto cestu podpořit. Další variantou je mezivládní dohoda. Maďaři nejdříve učinili rozhodnutí a pak se dotazovali Evropské komise, jestli je to v pořádku. Z tohoto jednání vyplynulo spoustu politických nepříjemností.  Jsme připravení s Evropskou komisí projednávat všechna možná schémata,“ shrnul Roland Galharague.

Nový blok nahradí stávající bloky

Aleš John velvyslanci osvětlil současný stav provozování jaderných bloků v Dukovanech. Elektrárna má za sebou třicet let bezpečného provozu. Po této době musela žádat o obnovení licence. Získala ji na dobu neurčitou za plnění řady podmínek.  „V ideálním případě mohou bloky běžet dlouho. Ale nevíme, co se může stát zítra, proto usilujeme o náhradu stávajících bloků, což je výstavba 5. bloku,“ řekl Aleš John. Vítězslav Jonáš dodal, že výstavba náhrady jaderných bloků je zásadní pro energetickou soběstačnost ČR. Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočině, potvrdila, že celé krajské zastupitelstvo kraje je pro výstavbu.

Zdroj: Energetické Třebíčsko, autor: Eva Fruhwirtová

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany