Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Informace pro Radu Energoregionu 2020 10.5. 2018

Informace pro Radu Energoregionu 2020 10.5. 2018

9.5.2018

Činnost  OBK a stav EDU za leden - duben 2018

Občanská bezpečnostní komise při EDU (OBK) zasedala 22.2. 2018. Byl představen nový velitel HZS Tomáš Richtera, který nahrazuje  dlouholetého velitele HZS EDU Josefa Čapka.  Tomáš Richter vyhlásil, že HZS EDU je připravené pomáhat obcím v případě nutnosti a to nejen v oblasti PO.

Zazněla standardní informace o provozu a stavu EDU.

Provoz EDU  byl následující.

29.12. – 6.1. krátká odstávka bloku 2.  pro opravu systémového DG.

Plánovaná odstávka pro výměnu paliva, revize a rekonstrukce  bl. 2  11.2. – 3.5. 2018

Mimořádné odstávky bl. 3. (27.4. – 2.5.) a bl. 4. (12.4. – 26.4.)

Důvod těchto mimořádných odstávek je následující:  pro nedestruktivní kontroly některých svarů (tzv. heterogenní svary na napájecím potrubí sekundární části parogenerátorů, svary nerezový materiál s uhlíkovou ocelí) byla po vzoru ETE nasazena ultrazvuková kontrola. Tato kontrola je přesnější a citlivější. Na bl. 2 byly objeveny indikace v těchto svarech, byly standardním postupem odstraněny a vedení EDU se rozhodlo, provést mimořádné kontroly těchto svarů i na ostatních blocích. To si vyžádalo krátké odstávky bloků 3 a 4. Na bl. 1 bude kontrola zahrnuta do prací odstávky pro výměnu paliva, která začíná nyní.

Ostatní činnosti na EDU probíhají plánovitě.

19.12.2017 obdrželo EDU povolení k provozu bloků 3. a 4. od SUJB. Povolení jsou  ve stejném formátu jako pro blok 1. a 2. Tedy na dobu neurčitou, vázané na plnění řady podmínek. EDU má vytvořený systém naplnění podmínek a kontrolu jejich plnění.

Členové OBK se zúčastnili ukázky v rámci cvičení Hradba 2018 (ochrana EDA,  26.4.). Připravuje se jednání OBK  na 18.5.  a září 2018. Poznávací cesta OBK do Belgie ( EP) a Nizozemska (JE Borselle a úložiště RAO   24. – 26.6.), účast na hav. cvičení EDU (15.-16.8.), cvičení Safeguard (20.9.), setkání s OIK EBO a EMO (září) a pravidelný seminář OBK 22.11.2018.

OBK sleduje aktivity SURAO při projednávání výsledků geofyzikálních měření na potenciálních lokalitách pro hlubinné  úložiště VJP a odpor obcí k těmto projektům. OBK také upozorňuje, že výběr lokality pro HÚ je přímo svázán s možností výstavby nového bloku v EDU.

OBK tak sleduje a aktivně vstupuje do jednání ENETR  o výstavbě nového bloku EDU (Kulaté stoly s potenciálními dodavateli , seminář v Senátu 11.5. atp.

Informace o stavu EDU a činnostech OBK jsem aktualizovány na webu OBK. Pravidelně vychází Sloupek OBK v Moravsko Krumlovském Zrcadle a informativní představování jaderné energetiky v Třebíčském Zpravodaji.  Jsou publikovány ad hoc články v místním tisku. Je posílána pravidelná týdenní informace o celkové situaci v jaderníéenergetice v tuzemsku i v zahraničí (tzv. CNN – Ceské Nukleární Novinky)

Aleš John, Předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany