Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Jak vypadá jaderný svět a jaderné Česko na sklonku roku 2017

8.1.2018

Ve světě je ke konci roku 2017 v provozu 448 jaderných energetických reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 391 744 MWe. Nově spuštěné byly v roce 2017 bloky:   Chasnupp 4 v Pakistánu (PWR, 315 MW(e))  a   Čínské Fuquing 4,  PWR, 1000 MW(e),  a Yangjiang 4,  PWR, 1000 MW (e). Spouštění nových bloků VVER 1200  na JE Rostov 4 a JE Leningrad II/1 bylo zahájeno v polovině prosince.

Ve výstavbě je nyní 58 nových jaderných bloků. Nová výstavba byla zahájena v Indickém Kudankulam 3, PWR, 917 MW (e) a v Korejském  Shin Kori 5, PWR, 1340 MW (e).

Naopak pozastavená byla výstavba v USA bloků Summer 2 a 3, PWR, 1117 MW (e).

Trvale byly odstaveny do likvidace tři bloky: korejský Kori 1,PWR, 576 MW (e), švédský Oskarshamn 1, BWR, 473 MW (e), španělská Santa Maria de Garogna, BWR, 446 MW (e) a japonský Monju, FBR, 280 MWe.  Na poslední chvíli bylo oznámeno dosažení štěpení  (29.12.) na JE Rostov 4.

Mimo energetických reaktorů jsou provozovány i reaktory výzkumné a školní. Celkem je takovýchto reaktorů v provozu ve světě 216 a 8 nových je ve výstavbě. Jen pro úplnost dodávám, že v Česku jsou takové výzkumné reaktory tři. Jeden v pražské Troji na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, slouží k přípravě jaderných inženýrů a je v provozu od roku 1990. Další dva jsou v Řeži u Prahy a provozuje je společnost Centrum Výzkumu Řež. Tyto reaktory slouží k experimentům a výzkumu a jsou také používány k výrobě radioizotopů, ozařovacím pracím, materiálové analýze a všude tam kde je potřeba velké množství neutronů.

Základna jaderné flotily ČEZ a.s. jsou čtyři bloky v Dukovanech a dva bloky v Temelíně. Po modernizacích byl výkon Dukovanských bloků zvýšen z původních 440 MWe na 500 MWe.  Oba Temelínské bloky mají výkon po 1000 MWe.  Dukovanské bloky mají za sebou více než 30 let provozu a mají čerstvě obnovené povolení k provozu od státního dozoru. Temelínské bloky, které jsou v provozu od roku 2000, respektive 2002 budou usilovat o prodloužení licence za tři roky.

A aby byl „jaderný“ výčet úplný, musím zmínit ještě Mezisklady použitého jaderného paliva v Temelíně i v Dukovanech, které provozuje ČEZ a.s.  Radioaktivní odpad se ukládá na úložišti radioaktivního odpadu v Dukovanech a v Litoměřicích. Provozuje je  SURAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů). To prvé, je umístěno v areálu JE Dukovany a je určeno pro radioaktivní odpady z českých jaderných elektráren. To druhé, je ve vytěženém vápencovém dole u Litoměřic a je určeno pro odpady z průmyslu, zdravotnictví a výzkumu.

Závěrem trochu vhledu do budoucnosti. 

ČEZ a.s. založil v roce 2016 dvě společnosti EDU II a.s. a ETE II a.s. Obě jsou určeny k výstavbě nových bloků. Ta „dukovanská“ podala v listopadu žádost o projednání Studie vlivu nového bloku v Dukovanech na životní prostředí (tzv. EIA).  Nyní probíhá diskuse na úrovni Stálé vládní komise pro jadernou energetiku o způsobu výběru dodavatele nového bloku, Bylo osloveno deset světových výrobců, z nichž šest projevilo zájem a dále se s nimi jedná. Třebíčsko mělo možnost se s nabízenými technologiemi a způsobu výstavby seznámit na tzv. Kulatých stolech. Druhý úkol Stálé vládní komise je připravit model investiční výstavby a způsob financování. Stručně řečeno, jak se to bude stavět a kdo a jak to zaplatí. To jsou dvě úlohy na řešení v roce 2018. Věcně se počítá s výstavbou minimálně dvou nových bloků s tlakovodním reaktorem o výkonu 1000 – 1500 MWe každý, které by měly nahradit stávající bloky EDU a rozšířit bloky v Temelíně. První z nových bloků by měl být spouštěn v Dukovanech kolem roku 2035.  Stavební povolení by mělo být podle vládních plánů k dispozici kolem roku 2025 – 2027.

Aleš John, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany