Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

JE Dukovany se mění

26.3.2018

Když jsem si přečetl v mrazech letošního prvního jarního dne informaci z dukovanské elektrárny o ukončení zavážky paliva při odstávce na druhém bloku EDU, uvědomil jsem si jak moc a zásadně se projekt a způsob provozování EDU v oblasti jaderného  paliva změnil.

Ve zprávě se píše:

20.3. ve 14 hodin skončila plánovaná výměna paliva v odstaveném reaktoru druhého výrobního bloku. Energetici podle plánu vyměnili 78 z celkových 349 kazet za čerstvé. V rámci odstávky dál pokračují plánované servisní a investiční práce.

Výměnu paliva energetici zahájili v pátek 16. března. Po čtyřech dnech nepřetržité práce dnes ve 14 hodin zavážku paliva úspěšně ukončili. Před samotným zavezením nových kazet vyvezli z aktivní zóny reaktoru druhého výrobního bloku 78 kazet, které zde tepelnou energii vyráběly 5 let, a zbylé kazety úplně přeskládali. Vyvezené palivo přesunuli odborníci do bazénu skladování, umístěného hned vedle reaktoru.

Pamětníci vzpomenou, že podle původního projektu a v prvních letech provozu  se v aktivní zóně reaktoru měnila každý rok 1/3  z celkového počtu 349 palivových kazet. Tedy  vyváželo a doplňovalo se  nějakých  115 – 120 palivových  kazet.  Těch použitých a vyvezených 120 kazet bylo potřeba skladovat v bazénu použitého paliva a později,  až byl postaven mezisklad použitého paliva, s ním zaplnit téměř  jeden a půl kontejneru Castor.  V průběhu let se ve spolupráci s výrobcem paliva (Ruský TVEL) přešlo na palivo tzv. „čtyřleté“. Tedy stačilo měnit jen 1/4 aktivní zóny a posléze na palivo „pětileté“, tedy to, co se používá dnes. Pravda, ten přechod nebyl jednoduchý, nové palivo je tzv. s vyhořívacím absorbátorem, aby se kompenzovala vysoká štěpící schopnost v prvních letech pětiletého období. Ale to bychom zacházeli příliš do fyzikálních tajemství jaderného štěpení. Nové palivo také prošlo nezbytným procesem zkoušení a licencování u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Nicméně nyní se již několik let používá.  

Výsledek je ten, že mimo zkrácení času na manipulace s palivem se více využije energie v jaderném palivu a sníží se množství použitého paliva k jeho konečnému uložení. Takže zatímco dříve se ročně použitým palivem ze všech bloků EDU zaplnilo téměř 6 kontejnerů CASTOR, dnes jsou to jen  necelé čtyři kontejnery ročně.  A to je dobré, ne?

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany