Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Každoroční seminář OBK o bezpečnosti a spolehlivosti EDU

19.11.2018

Každým rokem vždy koncem listopadu pořádá Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany seminář, na kterém se všichni navzájem informují o provozu dukovanské elektrárny, bezpečnostních problémech, bezpečnostním hodnocení, událostech atp. Prostě o všem, co se v uplynulém roce na EDU stalo, a jak ten uplynulý rok hodnotíme.

Máme na hodnocení uplynulého roku tři různé úhly pohledu.

První je pohled Občanské bezpečnostní komise, což znamená vzájemnou informovanost, otevřenost, míru technického detailu a úroveň vzájemné komunikace. OBK také sděluje svoje hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

Druhý pohled je pohled provozovatele JE Dukovany. Tedy technická informace o nejvýznamnějších provozních událostech, průběhu odstávek, hodnocení programu dlouhodobého provozu, hodnocení plnění licenčních podmínek a celkové hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti.

Třetí pohled je pohled nezávislého státního dozoru, tedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Výsledky inspekční činnosti, hodnocení událostí, úroveň komunikace mezi dozorem a provozovatelem a celkové hodnocení bezpečnosti EDU podle metodiky SÚJB.

Samostatnou kapitolou je informace o aktuální situaci s výstavbou nového bloku a plnění Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky (NAPJE). To chceme slyšet od ředitele výstavby EDU 5, ale také od Vládního zmocněnce pro jadernou energetiku.

Nedílnou součástí semináře jsou příspěvky občanských sdružení Energoregion 2020 a Ekoregion 5 a také spolku Energetické Třebíčsko o spolupráci s ČEZ a EDU z jejich pohledu.

Nakonec zazní i vyjádření zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů na téma provoz.  Úložiště RAO v areálu EDU, ale také informace o klopotné cestě hledání lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého paliva.

Letošní seminář se uskuteční 22. listopadu dopoledne v Hotelu zámek Valeč. Účast přislíbili a potvrdili ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková, předsedkyně SUJB Ing, Dana Drábová, ředitel jaderné divize Bohdan Zronek, ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský, ředitel EDU 5 Martin Uhlíř. Vládní zmocněnec Ján Štuller, ředitel SÚRAO Jiří Slovák, předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková, předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka i předseda spolku Energetické Třebíčsko Vitězslav Jonáš.

A protože tento rok byl „komunálně volební“ přivítáme v auditoriu na 120  nových nebo staronových zastupitelů.

Tak nezapomeňte ve čtvrtek 22. listopadu, Hotel zámek Valeč. Program a další podrobnosti najdete na www.obkjedu.cz.

 

Aleš John OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany