Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Na pracovní misi v Jižní Koreji

19.3.2018

Zástupci regionu a firem ocenili jihokorejský přístup k výstavbě jaderných elektráren. Dodržují termíny, finance a mají špičkové technologie

Delegace Energetického Třebíčska vedená předsedou Vítězslavem Jonášem se setkala v Jižní Koreji se zástupci firem a institucí dotčených v této zemi jadernou energetikou. Pracovní mise se konala od 16. do 22. února a zúčastnili se jí členové Energetického Třebíčska, a to  Richard Horký za Okresní hospodářskou komoru Třebíč a Krajskou hospodářskou komoru Vysočina, starosta Rouchovan Vladimír Černý, starosta Dukovan Miroslav Křištál, zástupce města Třebíče a členka incomingového týmu Denisa Hájková a generální ředitel firmy NUVIA  Martin Pazúr.

Při časově velice náročné cestě  delegace jednala s vedením města Ulju-gun, na jehož samosprávním území je provozována jaderná elektrárna, a s vedením společnosti KHNP, potenciálním dodavatelem výstavby 5. bloku v Dukovanech. Čeští zástupci navštívili KORAD, což je instituce zajišťující uložení radioaktivních odpadů a také se velice zajímali o jaderné bloky ve výstavbě a před spuštěním provozu. Pozornost zaměřili i na zkušenosti strojírenské firmy Doosan Heavy Industries and Construction, která vyrábí komponenty do jaderných elektráren.

„Před cestou jsem věděl, že korejský jaderný průmysl má dobrou nabídku pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice, ale to, co jsem viděl na vlastní oči, předčilo mé očekávání. Vysoká odbornost, pracovitost a profesionalita nás provázela na všech navštívených jaderných zařízení i ve společnosti Doosan. Jsem rád, že se Energetickému Třebíčsku podařilo zajistit tuto pracovní cestu a děkuji všem, kteří se na této cestě podíleli. Do Jižní Koreje letí vřelé poděkování s přáním další spolupráce,“ shrnul předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

 

Setkání se starostou, na jehož území jsou ve výstavbě tři jaderné bloky

První setkání se uskutečnilo v pondělí 19. února se starostou Ulju-gun panem Jang-Yul Shin. V Jižní Koreji mají samosprávní celky děleny podle regionů a v regionu Ulju-gun žije 230 000 obyvatel. Díky podpoře ze strany elektrárny je region finančně nezávislý a má také možnost využívat daňové úlevy. V regionu Ulju-gun se nachází elektrárna Shin Kori se čtyřmi bloky APR 1400, jedním v provozu a třemi ve výstavbě.

Richard Horký se korejského starosty ptal na postoj veřejnosti vůči jaderným elektrárnám. Pan Shin odpověděl, že díky maximálnímu důrazu na bezpečnost provozu jsou reaktory vnímány veřejností pozitivně. Předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš popsal situaci výběru dodavatele výstavby v ČR a vzájemně si vyměnili poznatky ohledně podpory provozovatelů reaktorů v regionu.

Během rozhovoru se zástupcem Třebíče zazněla myšlenka možného nastavení budoucí spolupráce mezi oběma městy, regiony nebo organizacemi, které je sdružují.  Jednalo by se především o výměnu zkušeností a vzájemné sdílení praktických poznatků vyplývajících ze spolupráce s významným zaměstnavatelem.

 

Korejci mají komise podobné Občanské bezpečnostní komisi při JE Dukovany

Poté delegace zavítala do sídla KHNP, kde je přijal prezident KHNP pan Jun Youngtaik, s nímž se zástupci regionu seznámili již vloni při závěrečném ceremoniálu dobrovolnických dní korejských studentů a zaměstnanců KHNP v Náměšti nad Oslavou. Starosta Rouchovan Vladimír Černý se dotázal  vedení KHNP na formu spolupráce s veřejností a zajištění předávání informací z provozu. Kim Hyoung-Seop, viceprezident KHNP, popsal práci dvou komisí, ve které jsou zástupci veřejnosti. Jedná se o bezpečnostní komisi a komisi pro životní prostředí, scházející se čtyřikrát ročně, v případě potřeby však i častěji a jsou ekvivalentem Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Dále zřídila KHNP komunikační komisi, která se schází jednou za dva měsíce.

 

KHNP počítá se zapojením českých firem při výstavbě v Dukovanech

Třetí blok elektrárny Shin Kori byl spuštěn v prosinci 2016 a jedná se o první reaktor třetí generace na světě. V lednu 2018 byla jeho první odstávka. Ve výstavbě jsou další tři bloky této elektrárny.  Čtvrtý blok bude spuštěn v roce 2018, pátý a šestý blok jsou ve výstavbě. Čeští zástupci regionu a firem se mohli v doprovodu ředitele elektrárny seznámit s výstavbou nových jaderných bloků APR 1400 přímo na staveništi.  

Předseda Okresní hospodářské komory Třebíč a Krajské hospodářské komory Vysočina Richard Horký se při pohledu na staveniště zajímal o možnosti zapojení českých firem do výstavby v Dukovanech. Viceprezident KHNP pan Park In-Sik potvrdil, že plánují majoritní zapojení českých firem do projektu v Dukovanech a  že průzkumem mají potvrzenu podobnou  produktivitu práce v České republice a Jižní Koreji. Na výstavbě pátého a šestého bloku elektrárny Shin Kori 5,6 se při běžných výkonech podílí 1 200 pracovníků denně, z toho je 200 zaměstnanců KHNP, ostatní jsou z dodavatelských firem, ve špičkách se však může celkem jednat až o 3 000 pracovníků denně.

Starosta Rouchovan Vladimír Černý ocenil systém výstavby, pořádek na staveništi i v okolí. „Odtěžená zemina neleží jen tak, ale je zakryta sítěmi, aby vítr neroznášel prach. Tyto drobnosti jsou velmi důležité pro hladký průběh stavebních prací v souladu s každodenním životem občanů.“

            Korejské řešení z technického i ekonomického pohledu ocenil Martin Pazúr ze společnosti NUVIA, která je již pátým rokem dodavatelem KHNP pro elektrárny Shin-Wolsong, Hanul a Shin-Kori. „Korejci jsou jediní na světě, kteří při výstavbě jaderných elektráren dodržují sjednané termíny a rozpočet výstavby,“ potvrdil Pazúr, který také navštívil jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech, kterou postavila KHNP.

 

Komponenty jaderné elektrárny vznikají ve firmě Doosan. Její dceřinou společností je česká Škoda Power

Závěr pracovní cesty patřil návštěvě a jednání v Doosan Heavy Industries and Construction ve městě Masan. Přímo ve výrobních halách viděla delegace největší lis na světě s tlakem 17 000 tun, na jeho projekci se podílela česká firma TS Plzeň. Delegace byla teprve druhou skupinou s možností návštěvy této unikátní technologie. Pozornost členů delegace však byla nasměrována hlavně na  jadernou divizi. Doosan je jediná společnost v Koreji, která dodává hlavní komponenty nejenom do korejských jaderných elektráren OPR1000 a APR1400, ale i pro americký Westinghouse v projektu AP1000. „Dá se říci, že jaderná elektrárna se rodí právě v halách Doosan, zde vzniká jak nádoba reaktoru a parogenerátory, ale i další kritické komponenty elektrárny,"  přiblížil společnosti Doosan její ředitel Hwa Gyu Park.

Delegace měla možnost seznámit se s klíčovými provozy společnosti a s velkým respektem se o kvalitě výroby i špičkových produktech vyjadřoval starosta Miroslav Křišťál. „Vyrábějí klíčové suroviny i finální produkty pro elektrárny. Participovali na návrhu i výrobě všech korejských elektráren,“ popisuje Křišťál, který před zvolením pracoval ve strojírenské firmě PBS Industry. Moderní jaderné elektrárny obsahují miliony přesných komponentů. Doosan vyváží své produkty do celého světa. Česká Škoda Power je od roku 2009 dceřinou společností korejského Doosanu.

 

Spolupráce mezi Jižní Koreou a regionem Dukovanska

Energetické Třebíčsko uspořádalo s KHNP v květnu roku 2017 kulatý stůl v Třebíči. KHNP zde představilo reaktor APR 1400, svůj projekt výstavby elektrárny Dukovany a také představu spolupráce s regionem. V létě 2017 připravila KHNP dobrovolnické dny svých zaměstnanců a korejských studentů na Třebíčsku, pomáhali v zařízeních sociální služby. Energetické Třebíčsko je v kontaktu se zástupcem KHNP v Praze a také s korejským velvyslancem. V současné době se uvažuje o partnerské spolupráci mezi regionem Dukovanska a regionem v Jižní Koreji Ulju-gung.    „Korejská strana nám nabídla další partnerskou spolupráci mezi firmami, městy a obcemi jaderného regionu. Budeme pokračovat ve spolupráci, která se započala v loňském roce s neziskovými organizacemi na Třebíčsku. Další forma spolupráce může být v podpoře studentů jaderné energetiky. Konkrétní projekty začneme řešit v nejbližších týdnech,“ sdělil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. 

O Jižní Koreji

V Jižní Koreji je 24 reaktorů, které zajišťují téměř třetinu spotřeby energie v zemi. V zemi žije 50 milionů obyvatel, z pohledu hustoty zalidnění je na 20. místě ve světě. Jižní Korea je stále asijský ekonomický tygr, jedná se o demokratickou zemi v čele s prezidentem. Volby do parlamentu i volby komunální se konají každé čtyři roky. Z náboženství převládá křesťanství.

 

Složení delegace:

  • Energetické Třebíčsko: Vítězslav Jonáš, Eva Fruhwirtová
  • Okresní hospodářská komora Třebíč, Krajská hospodářská komora Vysočina: Richard Horký, předseda
  • starosta Rouchovan: Vladimír Černý
  • starosta Dukovan: Miroslav Křišťál
  • předseda představenstva firmy NUVIA: Martin Pazúr
  • zástupce města Třebíče, člen incomingového týmu: Denisa Hájková

 


Vysvětlivky:

  • Ulju gun:  region Ulju (gun je korejsky kraj), v tomto regionu se staví nové jaderné bloky
  • APR 1 400: reaktor vyvinutý KHNP, jeho díly vyrábí Doosan Heavy Industries and Construction v Jižní Koreji, tento reaktor představila KHNP na kulatém stole v Třebíči v květnu 2017

Zdroj: web Energetické Třebíčsko, autor Eva Fruhwirtová

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany