Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK při JE Dukovany  navštívila JE Borssele

OBK při JE Dukovany navštívila JE Borssele

3.7.2018

Členové Občanské bezpečností komise a další starostové z okolí JE Dukovany navštívili koncem června při své poznávací cestě  po Belgii a Nizozemsku Jadernou elektrárnu Borssele a úložiště radioaktivních odpadů COVRA v Nizozemsku. V Bruselu se potkali a diskutovali s členem Evropského parlamentu poslancem Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL).

JE Borssele je monoblok dodaný společností Siemens. Na lokalitě nedaleko městečka Borssele na břehu Severního moře je ještě jedna odstavená uhelná elektrárna. Kolem, vystaveny severním větrům,  je mnoho vrtulí větrných elektráren.

Výstavba JE Borssele začala v červenci 1969 a elektrárna zahájila komerční provoz v říjnu 1973, reaktor je tlakovodní o výkonu 480 MWe, odvod tepla z reaktoru zajišťují dvě cirkulační smyčky. Turbína je jedna, rozměrově trochu větší než dukovanská.

I po těch 45 letech provozu je elektrárna v perfektním stavu. Úroveň pořádku a stavu zařízení je vynikající. Z Dukovan jsme zvyklí na pořádek a bezvadný stav zařízení, ale JE Borssele si s tím vůbec nezadala. Prostě jsme viděli to, na co jsme byli připraveni a co jsme očekávali.  Měli jsme možnost se podívat i do kontrolovaného pásma a dovnitř kontejnmentu, s nahlédnutím do bazénu skladování použitého paliva a na samostatné boxy s parogenerátory.

 

Zajímavé je, že elektrárna má zákonem určeno, že bude provozována šedesát let a bude tedy odstavena v prosinci 2033. Poté bude asi pět let zakonzervovaná i s palivem, pro všechny případy a poté bude demontována. Projekt demontáže je zpracován a je zajištěno jeho financování ze zdroje elektrárenské společnosti.

Druhá zajímavost je nakládání s použitým palivem. Po pětiletém skladování použitého paliva v bazénu skladování vedle reaktoru uvnitř kulového kontejnmentu  je palivo odvezeno na přepracování do Francie. (La Hague,  firma AREVA NP, dříve Cogema). Z přepracování vznikne palivo MOX (směsné kovové uran plutoniové palivo), které lze použít i v reaktoru na JE Borssele. Při přepracování vznikne malé množství vysoceaktivního zbytku o objemu cca 20% původního objemu vyhořelého paliva Tento vysoceaktivní odpad po přepracování na palivo MOX, je vrácen z Francie ve formě vitrifikátu (zatavení do skla) a odvezen na úložiště COVRA, které je hned vedle elektrárny a je provozováno státní společností. Zde je vitrifikát skladován minimálně 100 let, respektive do doby vyřešení otázky finálního uložení.  MOX palivo se předpokládá používat v reaktoru v poslední fázi provozu. Takže prakticky po ukončení provozu elektrárny nezůstane žádné použité palivo. Více o COVRA v příštím čísle Zrcadla.

Zajímavé bylo i sdělení, že místní municipality jsou vlastníkem 50 %  akcií elektrárny.

Setkali jsme se s ředitelem elektrárny a zástupcem majitele, kterým je společnost EPZ.

Celkový dojem z návštěvy JE Borssele je velice dobrý, jednoduché, prosté, žádné zbytečné formality. Slovem pěkná elektrárna.

Aleš John, předseda OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany