Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK při JE Dukovany zasedala

OBK při JE Dukovany zasedala

4.6.2018

V pátek 18. 5. zasedala Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany na svém letošním druhém pravidelném zasedání. Před vlastním jednáním si OBK spolu s dalšími starosty regionu EDU vyslechla informaci o přípravě veřejného projednávání procesu EIA pro 5. blok EDU.

Již proběhlo veřejné projednání v Maďarsku v Budapešti, připravuje se projednání v Rakousku ve Vídni a v SRN v Mnichově. V České republice se bude veřejně projednávat EIA pro EDU 5 pravděpodobně v Třebíči. Slovensko bylo obesláno, položilo několik připomínek k EIA a prohlášení, že není veřejné projednání na Slovensku potřeba. Připomínám, že organizace a řízení těchto veřejných slyšení je ze zákona plně v rukou MŽP.

OBK byla dále seznámena s výsledky provozu EDU v uplynulém období, přípravě a provedení odstávek i mimořádných krátkých odstávek bloku 3 a 4 pro kontrolu svarů na sekundární straně parogenerátoru. Nedošlo k porušení Limit a podmínek pro bezpečný provoz, nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz, kolektivní dávky a hodnoty radioaktivních výpustí jsou trvale na velmi nízkých hodnotách. V EDU je ke dnešku zaměstnáno 860 zaměstnanců z toho 47 žen. Na lokalitě EDU pracuje z ČEZ 1320 zaměstnanců. Personalistům se volná pracovní místa daří obsazovat. 

Protože se mezi obyvatelstvem občas šíří dotazy na stav různých částí elektrárny, nechává si OBK předkládat podrobné zprávu k danému tématu, tentokrát to bylo o stavu kabeláže. V EDU je na 145 000 registrovaných kabelů o celkové délce více než 13 000 km. Kabely jsou rozděleny do kategorií podle bezpečnostní závažnosti jejich určení. Každý evidovaný kabel má něco jako „rodný list“, ve kterém jsou evidovány všechny jeho parametry, zkoušky a také jeho aktuální zbytková životnost. Vzorky kabelů jsou podrobovány reálnému testování na teplotu, tlak, vlhkost a radiaci prostředí. Tyto zkoušky provádí UJV Řež.  V případě, že jsou objeveny odchylky od předepsaných parametrů, je kabel vyměněn. Program péče o kabeláž byl vyhlášeným americkým institutem EPRI (Electric Power Research Institute) oceněn jako příklad dobré péče o stav zařízení.

V souvislosti s programem dlouhodobého provozu – LTO a plány na provozováni  stávajících bloků EDU minimálně do roku 2035, kdy by měl podle vládní koncepce být spouštěn nový blok. Útvar péče o zařízení informoval v této souvislosti OBK, že bude zřejmě nutné z důvodů ztráty parametrů a tedy naplnění zbytkové životnosti vyměnit do roku 2035 pouze 11 – slovy jedenáct kabelů z těch 145 000. To je, myslím, dostatečně vypovídající informace o stavu kabeláže v EDU. OBK je přesvědčena, že celou situaci s kabely má EDU dokonale pod kontrolou. Tím by snad mohly být zodpovězeny případné pochybovačné zprávy „zasvěcených“ o stavu kabeláže v EDU.  

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany