Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Odstávka v JE Dukovany

Odstávka v JE Dukovany

17.9.2018

Čtenáři webových stránke OBK vědí, že provoz tlakovodních jaderných reaktorů probíhá v kampaních. To znamená, že reaktor je v provozu takových deset až jedenáct měsíců, po této době je nutné reaktor zastavit, demontovat a část jaderného paliva, které je vyhořelé (vyčerpané), vyměnit za čerstvé. Po výměně paliva se reaktor znovu spustí a může být provozován v další kampani. Ta výměna paliva je nezbytná, bez ní by se štěpná reakce nedala udržet. Obvykle se využívá odstavení bloku k mnoha dalším kontrolním, revizním, opravárenským nebo rekonstrukčním činnostem. Odstávka je potom delší, než je nutné jen pro samotnou výměnu paliva.

Stejné je to i na čtvrtém bloku EDU nyní. Více dále....

V pátek 31. srpna byl blok čtyři odstaven do plánované odstávky. Při této odstávce bude vyměněna pětina jaderného paliva, ale bude také zrealizováno na sto dalších kontrol a činností.  Veškeré palivo bude vyvezeno z reaktoru a bude provedena kontrola tlakové nádoby reaktoru. Bude pokračovat rekonstrukce podružných rozvaděčů. Proběhne instalace regulačních armatur na sekundární části zařízení a je také naplánována rozsáhla kontrola záložních dieselgenerátorů.

V průběhu odstávky budou provedeny další periodické rutinní kontrolní a revizní činnosti. Celkem je na tuto odstávku bloku č. 4 vystaveno a připraveno na 13 tisíc pracovních příkazů.

Dlužno je zmínit ještě jednu rekonstrukci, kterou provádí společnost ČEZ Energoservis. Je to výroba a výměna distančních mříží do bazénu skladování použitého paliva. Tento bazén je umístěn hned vedle reaktoru a slouží k dočasnému uložení použitého paliva na dobu asi pěti let. Po této době se palivo překládá do kontejnerů Castor a je uloženo ve skladu použitého paliva.

Použitím nových mříží, které jsou vyrobeny z oceli s vyšším obsahem boru, se zvyšuje kapacita bazénu skladování a zjednodušuje se manipulovatelnost s použitým palivem.

Odstávka čtvrtého bloku EDU by měla být ukončena začátkem listopadu.

Po té bude ještě letos následovat odstávka třetího bloku.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany