Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Setkání OBK EDU s OIK EMO a EBO

Setkání OBK EDU s OIK EMO a EBO

2.10.2018

S tímto trochu utajeným názvem chci informovat čtenáře webových stránek o setkání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany s Občanskou informační komisí JE Jaslovské Bohunice a Občanské Informační komise při JE Mochovce na Slovensku.

Naše OBK při EDU a slovenské OIK se pravidelně setkávají a vyměňují si informace o provozu odpovídajících jaderných elektráren a vůbec o tom, co se děje v Česku a Slovensku v jaderné oblasti. Tentokrát se setkání uskutečnilo25. – 27. září v Liptovskom Jáně na Slovensku. Slovenskou stranu zastupovali členové OIK EMO, vedenou předsedou Miroslavem Považanem a OIK EBO vedenou předsedou Gilbertem Liškou.

S informacemi o stavu provozu JE V2 Jaslovské Bohunice i JE  Mochcovce 1,2 vystoupil mluvčí SE, a.s. Miroslav Šarišský.  Slovenské elektrárně připravují zvyšování výkonu prvních dvou bloků JE Mochovce z 470 MWe na 505 MWe. Podobné zvýšení se zrealizovalo v roce 2010 na JE V2 v Jaslovských Bohunicích a před tím na všech blocích s JE typu VVER 440 (EDU, Loviisa ve Finsku i Paks v Maďarsku). Zazněla informace o realizaci tzv. studené hydrozkoušky na třetím bloku EMO. Hydrozkouška je kompletní odzkoušení technologických okruhů na provozních tlacích a je významným milníkem výstavby. Byla zrealizována koncem srpna a v září. Ukázala těsnost technologických okruhů a připravenost na další kroky spouštění. Slovenské elektrárně očekávají spuštění třetího bloku JE Mochovce v roce 2019.

Mluvčí společnosti JAVYS (Jadrová vyradiovacia spoločnost) Miriam Žiaková informovala o posledních aktivitách JAVYS. Zejména jde o provoz a rozšiřování úložiště radioaktivních odpadů v Mochovcích a provoz skladu vyhořelého paliva v areálu JE Jaslovské Bohunice. Společnost JAVYS zajištuje také likvidaci elektráren A1 a V1. V letních měsících se likvidovaly chladicí věže V1, takže silueta V1 a V2 v Bohunicích s řadou osmi chladicích věží je již minulostí.

Tomáš Vavruška, zástupce společnosti JESS (Jadrová Energetická Spoločnost Slovenska), která je spoluvlastněná i ČEZ a která připravuje výstavbu nového bloku v lokalitě Jaslovské Bohunice, seznámil s plánem výstavby těchto nových bloků. Proces EIA (Studie vlivu na životní prostředí) byl ukončen a teď se připravují podklady pro výběr dodavatele. V této souvislosti jen vyzdvihuji, že mimo  tohoto bohunického a nového bloku v Dukovanech se připravuje i výstavba nových bloků v Temelíně. Celkem by tedy mělo být někdy po letech 2040 spuštěno v Česku a na Slovensku čtyři možná pět  nových jaderných bloků generace 3, respektive 3 a půl.  To už stojí za zamyšlení nad způsobem výstavby a zapojení českých firem do ní, zvážíme-li, že opakovaný projekt je vždy levnější.

V rámci setkání účastníci navštívili také Přečerpávací vodní elektrárnu Čierny Váh.

OBK EDU pozvala slovenské přátele na pravidelný seminář OBK EDU, který bude 22.listopadu ve Valči. Další pravidelné setkání OBK s OIK  bude připravovat OBK EDU v září 2019.

Setkání OBK s OIK prohloubilo nejen odborné, ale i osobní kontakty mezi členy těchto komisí  a všichni se těší na příští jednání.

Dostupné prezentace jsou k dispozici pod fotogalerií níže.


Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Soubory ke stažení

Prezentace OBK při JE Dukovany
Prezentace společnosti JESS
Prezentace společnosti JAVYS
Prezentace ČEZ_JE Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany