Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Třebíčsko nyní posílá další vzkaz ministrům. Žádá rozhodnutí o Dukovanech

7.2.2018

Třebíčsko – Pospěšte si, vzkazují vládě podporovatelé výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech.

Do Strakovy akademie poslali už druhou takzvanou Dukovanskou výzvu. „Rozhodněte bez dalších průtahů o investorském modelu, obchodním modelu a modelu financování,“ píší vládě.
Výstavba nových bloků se podle třebíčských aktivistů posouvá kupředu pomalým tempem. „Neustálé mlžení a přešlapování na místě a oddalování definitivního rozhodnutí o nové výstavbě je škodlivé. Proto udělejte rozhodnutí a vyhlaste, že nový blok se bude stavět v Dukovanech v termínech tak, jak to určuje aktualizovaná státní energetická koncepce a Národní akční plán pro jadernou energetiku, možná i v termínech rychlejších,“ zmiňuje Dukovanská výzva a zdůrazňuje, že stavba nového jaderného bloku je důležitá nejen pro dukovanský region, ale zejména pro budoucí energetickou bezpečnost a nezávislost České republiky.
Dukovanskou výzvu předali zástupci regionu už vládě Bohuslava Sobotky.
„Marně jsme čekali na reakci, slušností je aspoň odpovědět, ale nestalo se nic,“ vysvětlil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš a dodal, že zástupci regionu se rozhodli předat Dukovanskou výzvu II současné vládě.
Dukovanskou výzvu II podepsali za Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš, za Energoregion 2020 Vladimír Měrka, za Ekoregion 5 Petra Jílková, za Okresní hospodářskou komoru Třebíč Richard Horký, za Občanskou bezpečnostní komisi Aleš John, za Rouchovany Vladimír Černý a za Dukovany Miroslav Křišťál.

Zdroj:  Třebíčský deník | 7.2.2018 | Rubrika: Vysočina / Třebíčsko | Strana: 3 | Autor: (el) | Téma: JE Dukovany


Dukovanská výzva II

V roce 2017 navštívili JE Dukovany členové minulé vlády, a to premiér, ministr průmyslu, ministr životního prostředí, ministr financí, poslanci a senátoři. Všichni se zajímali o možnosti dalšího provozu současných čtyř bloků a o postup výstavby bloků nových.

Na všech jednáních byli také přítomni zástupci regionu a obyvatelstva z okolí EDU, kteří byli zastoupeni Energetickým Třebíčskem, Energoregionem  2020, Ekoregionem 5,Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany, obcí Rouchovany a Dukovany.

Od všech domácích zaznívala na těchto jednáních jediná zpráva. Ta zpráva zní:

Dukovanská lokalita je snad jediná lokalita na světě, kde se obyvatelstvo podrobně a dlouhodobě zajímá o provoz elektrárny a sleduje, co se ve světě jaderné energetiky děje. Díky velmi dobrým vztahům mezi elektrárnou a obyvatelstvem v jejím okolí jsou lidé velice pozitivně naladěni k otázkám jaderné energetiky. Vědí, že provoz je bezpečný a spolehlivý a také dobře vědí, že se na jaderné elektrárně nacházejí pracovní příležitosti. A to nejen přímo na samotné elektrárně, ale také v navazujících službách jako je třeba doprava, školství, ubytovací možnosti, údržba, podpůrná výroba atd.Výsledkem je, že obyvatelstvo v drtivé většině chce a podporuje dlouhodobý provoz stávajících bloků a požaduje výstavbu bloků nových.

To je skutečnost a z ní vyplývá stejný požadavek na novou vládu.

Obyvatelstvo chce, aby Jaderná elektrárna v Dukovanech vyráběla dál elektrickou energii po dobu dalších mnoha desítek let. Víme, že současné bloky jednou doslouží a proto chceme, aby jejich provoz byl plynule nahrazen bloky novými.  Výstavba nových bloků je deklarována, ale vnímáme, že jde pomalým tempem kupředu. Neustálé mlžení a přešlapování na místě a oddalování definitivního rozhodnutí o nové výstavbě je škodlivé. Proto udělejte rozhodnutí a vyhlaste, že nový blok se bude stavět v Dukovanech v termínech tak, jak to určuje Aktualizovaná státní energetická koncepce a Národní akční plán pro jadernou energetiku, možná i v termínech rychlejších. Rozhodnutí minulé vlády, že se stavba připravuje a že definitivní rozhodnutí vydá vláda až po povolovacích procesech, tj. 2025, je nedostatečné a uvádí region, průmysl, školství a další instituce v nejistotu.

Je to životní otázka nejen pro region Dukovansko, ale zejména  pro budoucí energetickou bezpečnost a nezávislost České republiky.

K ní se totiž obyvatelstvo v okolí Jaderné elektrárny Dukovany svým postojem k udržení a dalšímu rozvoji jaderné energetiky stavělo mnohdy prozíravěji než minulá Vláda České republiky, které jsme před parlamentními volbami zaslali Dukovanskou výzvu I.

Proto, aby tomu nebylo i nadále, vyzývámesoučasnou Vládu ČR: Schvalte co nejdříve komplexní materiál umožňující zahájení výběru dodavatele a následnou výstavbu. Rozhodněte bez dalších průtahů o investorském modelu, obchodním modelu a modelu financování."

 

Děkujeme

Energoregion 2020, Ekoregion 5,  Rouchovany,  Dukovany,  Občanská bezpečnostní komise, Energetické Třebíčsko


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany