Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

U vodní elektrárny Dalešice se střílelo.

7.5.2018

Do součinnostního cvičení Hradba, jehož cílem bylo procvičit spolupráci Armády ČR a Policie ČR při obraně řady objektů důležitých pro chod národního hospodářství, byla zapojena i Vodní elektrárna Dalešice (EDA).  Cvičení proběhlo poslední týden v dubnu a byly v něm zapojeny i jednotky aktivních záloh.

Objekt Vodní elektrárny Dalešice byl zabezpečen řadou kontrolních a obranných stanovišť, na kterých se sledoval pohyb osob. V rámci ukázky, které se zúčastnili i členové OBK, bylo předvedeno napadení objektu EDA skupinou teroristů. Ti o zuby ozbrojení přijeli ke kontrolnímu stanovišti na příjezdové komunikaci u objektu EDA. V první vlně se teroristé vydávali za houbaře a snažili se nenápadně proniknout k objektu strojovny EDA. Nicméně jejich maskování bylo odhaleno, byli zneškodněni, spoutáni a předání Policii ČR k dalšímu řešení.

Nicméně po chvilce se přiřítilo ke kontrolnímu stanovišti auto s několika dalšími „škodiči“ a rozpoutala se přestřelka jako v nějakém americkém krvežíznivém filmu. Obě strany pálily jako u Verdunu. Létaly dýmovnice, dělobuchy a byli i zasažení na obou stranách. O ty naše – hodné se postarala armádní zdravotní služba.

I přesto, že se jednalo o cvičení, bylo úsilí obou stran vysoké. Není proto divu, že kvůli všudypřítomnému suchu došlo v průběhu dynamické ukázky k zahoření suchého listí na okraji lesního porostu, které se přihlížejícím vojákům podařilo zlikvidovat. Z preventivních důvodů proto byly neplánovaně povolání hasiči, aby místo bojů pořádně prolili vodou.  A tak, byť neplánovaně, se do cvičení Hradba zapojily i jednotky hasičů z Hrotovic a Dukovan.

A proč padla volba na EDA? Inu přečerpávací vodní elektrárna s výkonem 480 MWe je důležitým prvkem stabilizace elektrizační soustavy a také, a to se moc neví, je spolu s Vodní elektrárnou  na dolní Mohelenské hrázi významným prvkem pro obnovení elektrizační soustavy v  případě totálního výpadku a rozpadu soustavy.  Tzv. Blackoutu. Průtočná Vodní elektrárna Mohelno je vybavena Francisovou a Kaplanovou turbínou o výkonu 1,2 a 0,6 MW.

Při startu ze tmy se z malé vodní turbíny VE Mohelno nafázuje blok v Dukovanech a postupně se na takto rozeběhnutý „elektrický ostrov” nafázují další zdroje elektrické energie. Bylo to několikrát vyzkoušeno a ověřeno.

Tož tak. Takže o EDA máme postaráno, tady záškodníkům pšenka nepokvete.

Pěkný Máj přeje

Aleš John OBK JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany