Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2018

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Zasedání OBK  22.2. 2018

Zasedání OBK 22.2. 2018

8.3.2018

Informace ze zasedání OBK dne 22. února 2018 v JE Dukovany.

OBK se sešla 22. února na svém prvním řádném letošním zasedání. Na začátku se představil nový velitel hasičů HZSp JE Dukovany, Tomáš Richter. Přišel z krajského HZS z Brna a nahradil Josefa Čapka, který odešel po 40 letech působení v EDU do důchodu. OBK konstatovala, že Josef Čapek nastavil, zejména v oblasti spolupráce s hasiči na obcích a výpomoci obcím v těžkých situacích, vysokou úroveň spolupráce, ve které, jak bylo sděleno, pan Richter hodlá pokračovat. Obce se mohou v případě nutnosti obracet přímo na nového velitele HZS EDU Tomáše Richtera.

Provoz EDU za první dva měsíce roku 2018 byl bezpečný s jednou týdenní odstávkou na 2. bloku na přelomu roku.  Při zkoušce záložního dieselgenerátoru došlo k závadě na jednom z pístů a oprava si vyžádala delší čas, než povolují Limity a Podmínky pro provoz EDU. Proto bylo nutné blok odstavit. 

Koncem roku 2017 obdrželo EDU povolení SÚJB k dalšímu provozu 3. a 4. bloku. Povolení jsou vystavena na dobu neurčitou a obsahují obdobné podmínky jako již dříve vystavená povolení pro bloky 1 a 2.  Na kontrolním dnu Akčního plánu plnění podmínek SÚJB dne 15.2. bylo konstatováno, že všechny podmínky jsou průběžně plněny. EDU se připravuje na odstávku 2. bloku pro výměnu paliva a revize zařízení, která proběhne v délce 59 dnů v termínu 10.3. – 7.5. Při této odstávce bude zahájena velká akce Rekonstrukce podružných rozvaděčů, která je plánována až do roku 2022.

Velice úspěšný je program likvidace RA odpadů, kdy se podařilo zlikvidovat velké množství kovových odpadů, lisovatelných pevných odpadů a také vyčištění nádrží na kapalný odpad a použité náplně ionexových filtrů.

Úspěšně probíhá podle harmonogramu také rekonstrukce systémů radiační kontroly.

V oblasti personálu se daří plnit harmonogram prověřování osob pro účely samostatné práce v životně důležitých prostorech, které vyplývají z nového Atomového zákona, a harmonogram náboru nových pracovníků.  Nyní na EDU pracuje 1300 pracovníků ČEZ, z toho 819 zaměstnanců patří přímo organizační jednotce EDU.

V oblasti havarijní připravenosti bylo konstatováno, že probíhá výměna antidot. Plán havarijních cvičení počítá v letošnímroce i s „tajným cvičením“, které může být vyhlášeno z rozhodnutí ředitele bez předchozího upozornění. Připravuje se velké součinnostní cvičení Safeguard Dukovany 2018 v termínu 18. – 21. 9. 2018.

Závěrem OBK konstatuje, že provoz EDU je bezpečný podle platných Limitů a podmínek a je v souladu s ročním plánem provozu.

OBK se sejde ke svému řádnému zasedání v květnu 2018, kdy si prohlédne ukázku rozvinutí alternativního řídicího havarijního střediska.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany