Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Den bezpečnosti JE Dukovany

Den bezpečnosti JE Dukovany

24.5.2019

Ve středu 22. května  2019 měli členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany jedinečnou možnost účastnit se neveřejného zasedání zástupců státu a vedení elektrárny.  Hlavním tématem bylo seznámení se s novinkami v oblasti fyzické ochrany JE Dukovany, doplnění nových prvků,  zaměřených  na  zvýšení  úrovně zabezpečení  jaderné elektrárny.

V neposlední řadě si členové OBK také vyslechli  novinky,  které se týkají  změn v  legislativě, kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní způsobilosti osob a mnoho dalších podstatných a důležitých skutečností.

Velmi zajímavou částí tohoto setkání byly praktické prezentace a ukázky vybavení  Speciální  jednotky Policie ČR, dislokované přímo v areálu dukovanské elektrárny, Armády ČR a bezpečnostní služby M2C. Prohlédli si také nově řešené oplocení areálu JE Dukovany, které je vyšší než původní a je opatřeno žiletkovým drátem a detekční technikou.

Samostatnou zmínku si zcela jistě zaslouží možnost návštěvy řídicího centra fyzické ochrany elektrárny. Jedná se o moderní technikou vybavené pracoviště, zajišťující neustálý dohled nad bezpečností elektrárny, včetně možnosti monitoringu dění ve světě.

Podle poskytnutých informací bude do modernizace zabezpečení elektrárny, v souvislosti s novelizovanou legislativou,  investováno 700 milionů korun. Je to obrovská suma, která dokládá, že bezpečnost jaderného zařízení je pro provozovatele na prvním místě.

Děkujeme za možnost se tohoto zasedání zúčastnit.

 

Josef Obršlík,  člen OBK při Jaderné elektrárně Dukovany  

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany