Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
EDU v polovině roku 2019

EDU v polovině roku 2019

9.7.2019

OBK při JE Dukovany se sešla na pravidelném zasedání 3. července.  Ředitel M. Štěpanovský informoval o stavu provozu a jednotliví partneři odborností OBK doplnili jeho zprávu o podrobnosti ze svých profesí.

Stav EDU v polovině roku je tedy následující:

Byla ukončena odstávka pro výměnu paliva na bloku č. 2. Oba TG byly přifázovány  21. a 22. června. Po přifázování a dalším zvyšování výkonu byla v pondělí 24. 6. zjištěna závada na parogenerátoru PG 26, která se projevila změnou parametrů chemického režimu. Elektrárna se proto rozhodla 2. blok odstavit, a najít a odstranit závadu. Této odstávky využili i pro provedení kontroly na PG 2. Toto rozhodnutí kvituje OBK jako správné. Zjištěná závada  byla sice podlimitní, ale přesto zvítězil bezpečnostní přístup nad komercí. Po bublinkových testech a zkoušek vířivými proudy byly zjištěny drobné netěsnosti na několika trubičkách a ty byly zaslepeny. Dále pokračuje rekonstrukce podružných rozvaděčů. Byla dokončena modernizace systému radiační kontroly CIMSRK. Byl rozšířen systém radiačního měření SYRAD a vzorkování vzdušniny PAMS uvnitř hermetické zóny.

Další odstávka na bloku č. 1 pro výměnu paliva a realizaci projektu LTO se plánuje na termín 17. 8. – 29. 9.

Proběhl první audit kybernetické bezpečnosti Národním ústavem pro kybernetickou bezpečnost s výsledkem, bez nálezu. Proběhlo několik nácviků v rámci havarijní připravenosti na témata radiační nehoda, nehoda na URAO a nehoda při transportu jaderných materiálů. OBK konstatuje, že nácviky chování v mimořádných situacích jsou příkladné.

V rámci odborné veřejnosti se dlouhodobě diskutuje  problematika s tzv. heterogenních svarů a její řešení. Jde o  svarové spoje různých materiálů, zejména uhlíkatá a nerezová ocel. EDU se proto rozhodlo tyto některé tyto svarové spoje nahradit přírubovými, jako například na trase napajecí vody do parogenerátorů.

Na úložišti RA odpadů je zaplněno 24 jímek ze 112.

Daří se plnit plán náboru a „omlazování personálu“. Na EDU pracuje dnes 890 kmenových zaměstnanců s průměrným věkem 45 let. Celkem včetně centrálních útvarů ČEZ je na EDU 1100 pracovníků. V roce 2019 zatím bez pracovního úrazu.

Podstatná informace, která zazněla od ředitele Štěpanovského je skutečnost, že v projektu LTO – Long Term Operation (Dlouhodobý provoz) bylo stanoveno cílové datum ukončení provozu  rok 2045. K tomuto datu tedy bude regulována a udržována provozuschopnost zařízení. Podle něj se budou stanovovat způsoby oprav, rekonstrukcí, modernizací a oprav zařízení.  Je to obtížný závazek. Predikovat na čtvrt století chování zařízení, politický vývoj a události v průběhu dalšího provozu je vždy sázka do loterie. Nicméně přístup LTO takové datum ve vzdálené budoucnosti potřebuje, přeci jen se musí hledět i na ekonomiku provozu a údržby. Zejména jestli konkrétní zařízení opravit, repasovat, nebo vyměnit. Jak se plnit LTO budeme i nadále sledovat a laskavého čtenáře informovat.

OBK přeje pěkný průběh zbytku léta, ať občas zaprší a budeme se i nadále z EDU dozvídat pozitivní zprávy.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany