Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jaderná bezpečnost nemá hranice

Jaderná bezpečnost nemá hranice

7.5.2019

WANO – World Assotiation of Nuclear Operators bylo založeno před třiceti lety. Přesněji, dohoda o přistoupení k WANO byla podepsána 15. května 1989 v Moskvě a jedním ze zakládajících členů byla i JE Dukovany. WANO je tedy unikátní sdružení, v němž jsou zapojeny všechny jaderné elektrárny světa, tedy celkem 450 jaderných bloků ve 191 elektrárnách ve 37 státech. Včetně těch v likvidaci i ve výstavbě.  

Obě české jaderné elektrárny Dukovany i Temelín jsou v rámci programů WANO také posuzovány, hodnoceny z pohledu nejlepší světové praxe. Výsledky jejich hodnocení je možné pozorovat v systému ukazatelů bezpečnosti a spolehlivosti.  Členové Občanská bezpečnostní komise považují tuto praxi za velmi přínosnou a jako pozitivní hodnotíme fakt, že v porovnání s 450 jadernými bloky ve světě jsou v těchto klíčových ukazatelích české bloky v první čtvrtině těch nejúspěšnějších.

Jak to tenkrát bylo a proč toto unikátní sdružení vzniklo?

Po Černobylské havárii (26. 5.1986) si vedoucí manažeři světového jaderného průmyslu uvědomili, že i menší havárii jaderný průmysl politicky nepřežije. Aby se tak nestalo, nesmí se havárie s únikem radioaktivních látek do okolí iž opakovat. To si uvědomili jak Rusové, tak Američané i Evropané. Podnět k akci a iniciaci k rozhovorům, jak se k problému postavit, vzešla z trojice osobností tehdejší jaderné energetiky. Byli jimi Walter Charles Marshall, fyzik, který byl v osmdesátých letech předsedou Britské atomové komise a předsedou Britské centrální rady pro výrobu elektřiny. Nikolaj Lukonin, ministr jaderné energetiky SSSR a William S. Lee, výkonný prezident americké společnosti Duke Power, známý také jako zakladatel INPO (Institut Nuclear Power Operators - sdružení provozovatelů US jaderných elektráren vzniklé po havárii na JE Tree Mile Island.

Idea byla vytvořit celosvětovou asociaci provozovatelů všech jaderných elektráren ve světě, která by podporovala vzájemnou komunikaci a tím zvyšovala úroveň jaderné bezpečnosti a spolehlivosti. Navržené se stalo skutečností a WANO bylo 15. května 1989 v Moskvě založeno.

WANO jako celosvětová asociace je rozdělena na čtyři geografické oblasti s odpovídajícími centry. Amerika je řízena z Atlantského centra WANO, Evropa a jižní Afrika z Pařížského centra WANO, východní Evropa a Rusko z Moskevského centra a Čína, Indie, Japonsko a dálný východ pracuje v Tokijském centru. Koordinaci práce center zajišťuje Koordinační centrum, které je v Londýně.  Prvním předsedou řídící rady  WANO byl zvolen Lord Marshall a prvním prezidentem William S. Lee.

Svého poslání dosahuje WANO realizací následujících programů:  Informování o událostech, kdy se elektrárny vzájemně informují o provozních událostech, analýzy kořenových příčin a přijatých opatření. Výkonnost a úroveň bezpečnosti se poměřuje soustavou ukazatelů bezpečnosti a spolehlivosti. Velmi efektivní jsou tzv. Partnerské prověrky (Peer Review), kdy konkrétní elektrárna je zhruba jednou za šest let prověřována týmem expertů z ostatních center. Podobné jsou mise technické podpory, kdy pozvaná skupina expertů řeší pro konkrétní elektrárnu nějaký technický problém.

Neznám něco podobného v jiných průmyslových odvětvích.

Aleš John, předseda  OBK  při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany