Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Jaderné znalosti

Jaderné znalosti

24.5.2019

Obecně platí, že bezpečnost a spolehlivost každého provozovaného technického díla je dosažena vyváženou kombinací tří oblastí. Prvou je dobrý projekt zařízení a jeho provedení (moderněji HW). Druhou je způsob provozování a pracovní postupy (moderněji SW) a třetí je kvalita a znalosti lidí, kteří zařízení provozují (moderněji FW). V případě jaderné energetiky to platí mnohonásobně.

Soustřeďme se nyní jen na tu poslední třetinu tedy na kvalitní, znalý a zkušený personál. V předchozím sloupku jsem uváděl, že na EDU v době odstávky pracuje na 3000 pracovníků. Každý z nich  musí splňovat kvalifikační předpoklady. No ano, řeknete si, tak se vycvičí a vytrénují. To nepochybně, ale má to jeden háček. Ten spočívá v předávání znalostí a zkušeností z generace na generaci.

Jaderná energetika je běh na velmi dlouhou trať.  Neváhám říci číslo „minimálně na 100 - 120  let“. Jak to?

Inu první generace jaderníků začala v Československu v roce 1955 budovat průmyslovou, výzkumnou a školskou základnu jaderné energetiky. V sedmdesátých letech byly spuštěny první bloky  A1 a V1 v Jaslovských Bohunicích, posléze byly postaveny v osmdesátých létech Dukovany a na přelomu tisíciletí Temelín. Na přelomu tisíciletí jsme tedy již na čísle 45 let. ETE i EDU se budou provozovat minimálně 60 let a budou se stavět nové bloky. Ty první se začnou postupně odstavovat a následně likvidovat. V EDU někdy kolem roku 2045. Odstavování, hlavně demontáž zabere minimálně 20 – 30 let. A tak suma sumárum máme tady 120 let, jen to fikne.

Ale, přátelé, to je pět nebo šest generací. A po celou tu dobu je nezbytné udržovat znalosti, zkušenosti z provozních a opravárenských událostí. Protože již většina z té druhé generace se po spuštění a zprovoznění bloku na některá místa nepodívá, třeba do prostor kolem reaktoru, prostě jen proto, že to nedovolí provozní režimová opatření nebo ionizující záření. Takže to udržování znalostí a zkušeností a předávání z generace na generaci je velká výzva pro provozovatele. ČEZ má rozsáhlý projekt udržování znalostí (knowledge management). Tedy to základní u provozovatele je podchyceno.

Ale co školy, výzkum a průmysl. A vůbec, bude dostatek „čerstvé krve“?

Události posledních měsíců ukazují, že o jádru je rozhodnuto, to by mohl být výrazný signál pro mládež, která dnes opouští základní či střední školy. Signál, aby si zvolili technické obory jako své celoživotní poslání. Výše uvedený výpočet jim garantuje potenciál zaměstnání na dobrých 100 let. Nemusí se bát, že by o ně nebyl zájem.

Kvalifikovaní lidé budou potřeba nejen u ČEZ, ale i servisních firem a ve školství. Ono totiž, nebudou-li studenti, nebudou absolventi, nebudou-li absolventi, nebudou doktorandi. Nebudou-li doktorandi, nebudou docenti a nebudou-li docenti, nebudou profesoři. Takže nebude mít kdo učit.

Přátelé, mladí budoucí kolegové, nebojte se, práce je pro vás na mnoho desítek let zajištěna. Tak se rozhodněte správně.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany