Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Malé jaderné reaktory

6.8.2019

Malé jaderné reaktory - co se za tímto pojmem skrývá? Vysvětlení v článku pro Třebíčský zpravodaj.

Již několikrát jsem se dotkl v Jaderném okénku pojmu Malý jaderný reaktor. Naposledy v březnu  o US projektu Sturgis. Dnes tedy trošku vice o tzv. SMR – Small and medium/modular  Reactors.  Podle klasifikace MAAE jsou to reaktory o výkonu do cca 300 - 400 MWe.  Dolní hranice je neohraničená. Takové reaktory existují a jsou využívány zejména ve vojenských programech pro pohon hladinových i pod hladinových plavidel. V civilní oblasti je využívá pouze Rusko ve své flotile atomových ledoborců, které udržují severní mořskou cestu z Murmanska až do přístavu Pevek na Čukotce. Tyto ledoborce používají osvědčený tlakovodní reaktor KLT 40 o výkonu 30 MWe. Podle typu ledoborce jsou použity dva nebo jen jeden reaktor. Z umístění jaderného reaktoru na plovoucí základně vychází i projekt plovoucí jaderné elektrárny Rosatomu. Ta se nyní spouští a připravuje se její umístění právě v přístavu Pevek na Čukotce. Tato plovoucí jaderná elektrárna má právě nahradit současnou malou jadernou elektrárnu Bilibino, kde jsou od roku 1974 v provozu čtyři reaktory o výkonu 12 MWe každý.

Pár slov o této malé jaderné elektrárně. V městečku Bilibino na Čukotce je velký kombinát na těžbu zlata. Ten potřebuje dostatek elektrické energie. Místo je za polárním kruhem a tedy je potřeba zajistit zejména v zimním období, kdy teploty klesají až k – 50 st, vytápění městečka. Žije zde nyní cca 5000 lidí.  K tomu zde byla vystavěna malá jaderná elektrárna/teplárna.

Vlastní reaktor Bilibinské JE je grafitem moderovaný kanálový reaktor typ EGP 6. Jedná se o zmenšenou verzi RBMK ( kanálového, lehkovodního reaktoru,  moderovaného grafitem). Tedy reaktor nemá tlakovou nádobu, jak ji známe z PWR nebo BWR reaktorů, ale pára vzniká v tlakových kanálech reaktoru. Patří tedy do rodiny varných reaktorů.  V době kdy se JE Bilibino stavěla to byl mezinárodní Rusko, Maďarsko, Český projekt. Rusové dodávali projektové řešení a reaktory. Česká strana dodala čtyři  turbíny z První brněnské strojírny a  Maďaři dodávali vzdušné chladiče pro chlazení kondenzátoru turbín. No v oblasti věčné zimy a permafrostu se takové řešení samo nabízí. Elektrárna může dodávat spolu s elektrickou energií až 4x 16,5 GCal/hod tepla

Projekt funguje spolehlivě v autonomní elektrizační síti Čaun - Bilibino, ale přeci jen má již odslouženo a tak bude jak Čaunská uhelná elektrárna tak Bilibinská jaderná nahrazena projektem plovoucí elektrárny.

Všichni velcí jaderní výrobci vyvíjejí své vlastní modely malých jaderných reaktorů.  Ptáte se proč? Vždyť přeci čím větší, tím levnější. Je to takto: podíváme-li se na mapu světa, vidíme, že jsou místa, kde nikdy žádná propojená elektrizační soustava s velkými elektrárnami nebude. Většinou je to od civilizace daleko a potřeba výkonu není velká. Takže se nevyplatí stavět žádná dálková vedení a velké elektrárenské bloky. Jsou to místa v Africe, Asii, v obou Amerikách, ale také na ostrovech třeba v Pacifiku. Dnes se používají pro takovou místní výrobu elektrické energie a tepla diesel generátory. Ale doprava paliva je mnohdy velmi obtížná. Třeba na zmíněné Bilibino je možná doprava jen letecky a nebo autem pouze v zimě, kdy je vše zamrzlé je možné jet po ledových cestách. Ale jeďte 500 km při minus 50 supních.   Bohužel ta nejvýnosnější naleziště nerostných surovin, jsou právě v takových  nejodlehlejších místech. A tak ke slovu přichází jaderné řešení.

Modely malých jaderných bloků se pomalu dostávají z konstrukčních prken do stadia pilotních projektů. Pravda, Dukovany nám to nenahradí, ale mohly by se české firmy účastnit na těchto projektech dodávkami pomocných systému, jako je třeba, diagnostika, radiační kontrola, úprava vody, chemické laboratoře, měření a regulace, elektrické systémy atd. atd. Obchodní příležitost tady je.

Příště si povíme konečně více o Plovoucí jaderné elektrárně Akademik Lomonosov.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany