Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Ministr průmyslu a obchodu v Třebíči

19.8.2019

Ve čtvrtek 15. srpna navštívil Třebíč na pozvání poslankyně Moniky Oborné ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Za doprovodu předsedy Hospodářské komory Třebíč Richarda Horkého si prohlédl expozice vzdělávacího centra Alternátor v Třebíči a posléze jednal se zástupci Energetického Třebíčska, spolků Ekoregion 5, Energoregion 2020, obcí Rouchovany a Dukovany a OBK. Tématem byla zejména nová výstavba jaderného bloku v EDU.

Ministr jednoznačně prohlásil, že o výstavbě nového bloku vláda rozhodla letos svým usnesením z 8. července. Bude se stavět v Dukovanech, půjde o jaderný blok s výkonem max. 1200 MWe s opcí na výstavbu dalšího bloku. Nová výstavba jaderných bloků je nezbytná pro náhradu dosluhujících dnešních bloků EDU 1-4 a také v budoucnu odstavované uhelné bloky. Stavět bude dceřiná společnost ČEZ. V nejbližší budoucnosti se očekává vydání EIA (stanovisko MŽP k posouzení vlivu stavby na životní prostředí), připravuje se zahájení jednání s Evropskou komisí, připravuje se podpis rámcové smlouvy mezi ČEZ a vládou ČR.

Úkoly jsou stanoveny a musí se začít plnit. Karel Havlíček zdůraznil, že současný nastartovaný proces je již druhý v pořadí. První pokus byl ukončen v roce 2014 po neposkytnutí vládních garancí na projekt. Tenkrát se jednalo o zahájení výběru dodavatele pro ETE 3,4.  Dnes je situace trochu jiná, objevily se nové skutečnosti. Byla potvrzena Aktualizovaná energetická koncepce (ASEK) založená na jádru a obnovitelných zdrojích. Také se zvýšil tlak s ohledem na globální oteplování, na odstavování starých uhelných bloků.   

Vláda rozhodla a nastavila procesu výstavby nového bloku nejvyšší priority. Stavět se bude a první blok bude EDU 5. Měl by být spouštěn někdy kolem roku 2035. Nicméně jde o druhý pokus a ten musí být udělán precizně, žádný další třetí pokus nebude, zdůraznil Karel Havlíček.

Dále v diskusi zazněla připomínka, že nové jaderné bloky, které se začnou stavět někdy za deset let, bude stavět jiný tým než ten, který teď stavbu připravuje. Jen ČEZ bude potřebovat minimálně na 500 nových odborníků. Tito odborníci budou muset být vychováni a k tomu musí být otevřeny nové studijní programy.

Ministr přislíbil, že svolá jednání rektorů technických škol a doporučí jim otevřít samostatné jaderně energetické studijní programy.

Debata se také dotkla problematiky hlubinného úložiště. Ministr zmínil, že komunikace s municipalitami se nevedla správným směrem. Úkolem nového ředitele SURAO Jana Prachaře je do června 2020 mít vybrané čtyři lokality do dalšího výběru.

Na sto třicet obcí Energoregionu 2020 i Kraj Vysočina plně podporují jak provoz současných bloků, tak novou výstavbu. Statistika Hospodářské komory Třebíče a Kraje Vysočina říká, že mezi firmami s více než 50 zaměstnanci 92 % na okrese Třebíč a 84 % v celém Kraji Vysočina podporují výstavbu nového bloku v EDU.  Teď to jen nepokazit nějakým zpomalováním a přešlapováním na místě.

Závěrem ministr Karel Havlíček znovu zdůraznil, že projekt výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech je nastartován, komunikace všech složek je smírná a diskuse, které se vedou k tomuto projektu ve Vládě, jsou konstruktivní.

Zpráva je tedy jasná, je rozhodnuto a stavět se bude, teď jen plnit zadané úkoly.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany