Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Návštěva v podzemí – setkání OBK se slovenskými OIK

Návštěva v podzemí – setkání OBK se slovenskými OIK

29.10.2019

Letošní setkání členů komisí - OBK při JE Dukovany, OIK Jaslovské Bohunice a OIK Mochovce se konalo na Vysočině, v Novém Městě na Moravě, s programem v podzemí, v prostorách výzkumného pracoviště SÚRAO - Bukov a průzkumné štoly ČEZ - Skalka.

Tak jak existuje Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany jsou podobně na Slovensku zřízeny tzv. Občanské informačné komísie.  A to jak při JE Jaslovské Bohunice, tak při JE Mochovce. Tyto komise sdružují obce v okolí obou těchto slovenských jaderných elektráren.

OBK i OIK se také pravidelně setkávají. V roce 2018 byla OBK  EDU na návštěvě na Slovensku s exkursí do přečerpávací elektrárny Čierny Váh. Letos jsme přivítali delegaci OIK u nás.

Připravili jsme slovenským kolegům návštěvu dvou pracovišť v podzemí, která jsou těsně svázána s koncem palivového cyklu. Jasněji řečeno, s použitým jaderným palivem. Jednalo se o Výzkumnou laboratoř SURAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) a lokalitu Skalka, která je vlastněná ČEZ jako záložní lokalita pro meziskladování VJP.

Výzkumná podzemní laboratoř je na lokalitě Bukov. Ta je součástí bývalého důlního komplexu pro těžbu uranové rudy v Dolní Rožínce. V dolech se již netěží, ale mnohá důlní zařízení jako jsou těžní věže, větrání, čerpání podzemních vod a nakonec i celá logistika a zajištění bezpečnosti při vstupu do podzemí, jsou stále funkční. Toho využilo SURAO a vybudovalo v hloubce 500 m u jámy Bukov podzemní laboratoř pro geologická zkoumání v těchto hloubkách. Výsledky výzkumu budou později využity pro zpřesnění predikce dlouhodobého chování hornin v rámci budoucího hlubinného úložiště použitého jaderného odpadu.

Na Bukově je v hloubce 550 m vyražena vodorovná štola v délce 470 m a z ní pak dále krátké rozrážky. Takové „jeskyňky“, ve kterých jsou umístěny jednotlivé dlouhodobé experimenty. Sleduje se například rychlost šíření podzemní vody, mechanické posuny horniny, šíření teploty, odebírají se vzorky podzemní vody pro následné chemické analýzy.

Již samotný vstup do podzemí, kompletní převlečení do „fáraček“, vybavení kyslíkovým přístrojem i nezbytnou důlní lampou, byl nezapomenutelný zážitek. Pracovníci SURAO nám ovšem mnohé objasnili a odpověděli na všechny položené dotazy.

Druhé pracoviště byla průzkumná štola na lokalitě Skalka v údolí řeky Nedvědičky u Rožné.

Tato lokalita byla vybrána ČEZ jako záložní lokalita pro centrální mezisklad použitého jaderného paliva. Nakonec tento záložní plán po zřízení meziskladů na lokalitách JE byl rozvolněn, ale pracoviště Skalka zůstalo. ČEZ zde sleduje posuvy horních masivů, průsaky podzemní vody a měření teplot. Byly také provedeny podrobné sondáže a zjištění složení hodinného masívu. Lokalita má vydané a platné územní rozhodnutí i stavební povolení, na jehož základě byla zahájena první etapa výstavby. Tou je vybudování záchytného bazénu podzemní vody. Vlastní průzkumná štola je tvořena tunelem dlouhým cca 400 m s rozrážkami do stran, ze kterých se dělaly další průzkumné vrty.

Pracovníci CEZ nám podrobně vysvětlili jejich záměr i to, co tam dělají. Komunikace tedy výborná.

Odjížděli jsme z obou lokalit  obohaceni o nové informace a poznatky. A slovenští kolegové, kteří tak hluboká důlní díla nemají, si odváželi i nevšední zážitek.

Hlavně pořád platí „lepší jednou vidět, než desetkrát slyšet“.

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany