Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

Několik postřehů z JE Dukovany

14.2.2019

V první polovině února se na EDU stalo několik událostí, které by neměly zůstat nepovšimnuty.

První byl téměř blesková oprava společnosti ČEPS na izolátoru vedení vysokého napětí (pro znalce linka V483) mezi JE Dukovany a rozvodnou Slavětice. Z tohoto důvodu byl v pátek 8. února kolem 22 hod na základě dohody s dispečinkem snížen výkon prvního bloku EDU na 2% a blok byl odpojen od sítě. Linka do Slavětic byla zajištěna, poškozený izolátor byl vyměněn a výkon bloku byl opět zvýšen. V sobotu kolem poledne byl blok zase na plném výkonu. Prostě kdo je připraven, není zaskočen.

Podobný přístup jsme mohli zaznamenat na bloku č. 3. Tento blok byl od konce minulého roku v odstávce pro výměnu paliva, revize zařízení, opravy a rekonstrukce v rámci projektu LTO (projekt k zajištění dlouhodobého provozu EDU - long term operation).

Vlastní práce na zařízení na třetím bloku byly ukončeny, tak jak se plánovalo, koncem ledna. Jednou z nedávných modernizačních investičních akcí byla i rekonstrukce systému pojišťovacích ventilů na primárním okruhu. Tyto ventily bylo nutné před spouštěním bloku otestovat a „naladit“ tak, aby fungovaly, jak mají. Tlaková zkouška a pevnostní zkouška primárního okruhu byla několikrát opakovaná a příslušné ventily byly pečlivě nastaveny. Finální tlaková zkouška primárního okruhu třetího bloku proběhla v neděli 10. 2. Zkouška byla úspěšná a v pondělí nad ránem se pokračovalo s náběhem bloku.

Štěpné reakce,  tzv.  MKV (minimální kontrolovatelný výkon reaktoru) bylo dosaženo v úterý 12. února. A pokračovalo se ve spouštěcích pracích a zvyšování výkonu.

Inu platí nejen  „kdo je připraven, není zaskočen“, ale i staré „dvakrát (i třikrát) měř a jednou řež“. Ono totiž bez opakovaného měření se může stát, že to „bude krátké“. Kutilové to dobře znají “pořád to řežu a pořád je to krátké“.

A abych nezapomněl, dukovanští hasiči vyjeli, tentokrát do obce Dukovany, kde pomáhali několika lidem, kteří spadli z lešení. Hasiči jim poskytli první pomoc a zajistili následný transport zraněných vrtulníkem do nemocnice. Klobouk dolů.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany  

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany