Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zasedala

15.4.2019

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK) se sešla ve čtvrtek 11. 4. ke svému prvnímu letošnímu zasedání.

Tato ojedinělá aktivita obyvatelstva a Jaderné elektrárny Dukovany byla založena v roce 1995 s cílem informovat obyvatelstvo o událostech na jaderné elektrárně a přispívat tak k posilování důvěry a udržování korektních vztahů mezi JE a obyvatelstvem v okolí EDU. Členové OBK jsou vybraní zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Členové musí splňovat podmínky pro samostatný pohyb po elektrárně a odbornost oblasti, kterou zastupují,. Dostávají pravidelné informace o dění v EDU a mají za povinnost pravdivě informovat obyvatelstvo ve svém okolí.

 

Na Valné hromadě Energoregionu 2020, která se konala 20. 2.2019 ve Valči, došlo k obměně Rady Energoregionu 2020. Ta se sešla 10. 4. ve Višňovém a mimo jiné potvrdila své zástupce do Občanské bezpečnostní komise EDU. OBK pracuje tedy nadále ve složení: Antonín Mlynář, Josef Obršlík, Pavel Štefka, Aleš John (za Energoregion 2020), Jiří Kostelník za Ekoregion 5, Vladimír Černý za obec Rouchovany a Miroslav Křišťál za obec Dukovany. Ke změně došlo u zástupce SURAO, kde Jiřího Slováka nahradil Jan Prachař.  Profesními partnery členům OBK jsou zaměstnanci elektrárny v jednotlivých odbornostech. Jsou jimi: František Prokop, Robert Peňák, František Švéda, Petr Velebil, Michal Zoblivý, Pavel Nechvátal a Jiří Bezděk. OBK poděkovala členům OBK  ze skupiny odborných partnerů, Martě Růžičkové a Vladimíru Košíčkovi, kteří spolupracovali s OBK a nyní odchází na jiné pozice.

 

Na letošním prvém zasedání OBK se diskutovalo k otázkám provozu JE Dukovany a ÚRAO v EDU za první kvartál letošního roku. Velmi pozitivní informace je, že se snižuje věkový průměr zaměstnanců EDU, což je výsledek dlouhodobého programu generační obměny a omlazování personálu. Nyní pracuje na elektrárně cca 1400 pracovníků ČEZ, z toho 891 pracovníků je kmenově příslušných do JE Dukovany. Věkový průměr je necelých 45 let. Jen pro zajímavost v době odstávek na EDU každý den pracuje až 3000 osob.  Za posledních 10 let se investovalo do obnovy zařízení 18 mld. Kč. Cílem EDU je provozovat spolehlivě a bezpečně  do roku 2045, což vyžaduje rozsáhlý program LTO (Long Term Operation) a také poměrně velké investice do obnovy zařízení.

 

Dnes jsou všechny čtyři bloky v provozu a připravuje se odstávka pro výměnu paliva a revize zařízení na bloku č. 2, která je plánována na termín 18. 5. – 21.6.

 

Závěrem OBK ve shodě s EDU konstatovala, že provoz v prvním čtvrtletí JE Dukovany byl bezpečný a spolehlivý bez porušení Limit a podmínek pro bezpečný provoz.

 

Ještě dodávám, že OBK představuje naprosto nezávislý stupeň občanské kontroly a nemá ve světě příliš obdoby. Na Slovensku fungují OIK (Občanské informačné komísie) EBO a EMO a komise podobná OBK EDU funguje na JE Forsmark ve Švédsku. 

 

Aleš John OBK JE Dukovany


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany