Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Naše činnost - 2019

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
OBK se zapojila do cvičení havarijní připravenosti v elektrárně

OBK se zapojila do cvičení havarijní připravenosti v elektrárně

21.11.2019

Ve dnech 21. - 22.11. 2019 proběhlo v Jaderné elektrárně poslední ze série plánovanýc havarijních cvičení, jehož se zúčastnili členové OBK při JE Dukovany.

Cvičení proběhlo v souladu s ročním plánem havarijních cvičení, jejichž cílem je ověření připravenosti provozního personálu elektrárny i na málo pravděpodobné provozní situace. Nedílnou součástí bylo spuštění sirén varovacího systému v areálu Jaderné elektrárny Dukovany i vyhlášení ochranných opatření s ukrytím personálu nacházejícího se v areálu. Do cvičení tak byli zapojeni např. i náhodní návštěvníci Infocentra, kteří se stejně jako zaměstnanci nebo členové OBK řídili pokyny havarijního štábu a po vyhlášení pokynu se odebrali do jednoho ze 7 krytů v JE Dukovany.

OBK při cvičení nahlédla i na pracoviště havarijního řídícího střediska a pracoviště simulátoru blokové dozorny.

V průběhu druhého dne cvičení, v pátek 22. listopadu, bude cvičení zaměřeno na monitorování radiační situace ve 20 km zóně havarijního plánování kolem elektrárny, při kterém se budou v okolí elektrárny pohybovat mobilní monitorovací jednotky za účelem procvičení odběru, měření a vyhodnocování vzorků.


ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany